Är teflon hälsofarligt?

Varför hittar jag inget om non-sticbehandlade stekpannor/ bakformar mm på er webb?
Vad jag förstår medför dessa hälsorisker?
(Uppdaterad )

Kommentarer


 • Hej,
  teflonpannor och pannor med så kallad non-stick- beläggning är inte någon hälsorisk för dig som användare av stekpannan.

  På vår webb om Plast hittar du information om stekpannor och grillgaller.

  Välkommen igen!
  (Uppdaterad )
 • Hej!
  Undrar om det blir repor i teflonpannan, om det är farlig? Då jag har läst att det kan läcka hormonstörande ämnen när teflonen repas. Jag undrar detta då jag är gravid och är extra noga.

  Tack på förhand!

  MVH


  Emma
 • Hej Emma och tack för din fråga!

  Livsmedelsverket rekommenderar att man använder oskadade och hela kärl vid matlagning och servering.

  Välkommen igen om du har fler frågor!
  Vendela
 • "Livsmedelsverket rekommenderar att man använder oskadade och hela kärl vid matlagning och servering."

  Finns det en förklaring till detta? Hur har riskbedömningen där denna slutsats gjorts, dvs vilka forskningsrapporter eller underlag har använts?
  Erik
 • Hej Erik och tack för din fråga!

  När det gäller teflon så finns det idag inget som tyder på att flagor som lossnar från materialet vid dessa temperaturer skulle innebära några hälsorisker om man får i sig dem. Dock kan det teflonbelagda kärlet förlora en del av sin tekniska funktion och mat kan fastna lättare om den repats/skadats.

  Välkommen igen om du har fler frågor!
  Vendela
 • Hej,

  Kan ni vara snälla och svara ordentligt på Emmas och Eriks frågor?
  Era svar säger ju ingenting.
  Alla vet ju att teflonpannor blir repiga ganska fort. Är det meningen att man ska byta ut dem varje gång? Varje vecka? Varje månad? När?
  Och vilka underlag har ni använt för era slutsatser och råd? Det är väl en uppgift ur allmän handling som ni är skyldiga att besvara? Eller är detta inte dokumenterat hos er?
  Vilken eller vilka handlingar hos Livsmedelsverket använder du som underlag för dina svar? 

  Med vänlig hälsning,
  Denny
  Denny
 • Hej Denny och tack för din fråga!

  Det är inte en helt enkel fråga att svara på tyvärr. Men självklart är de underlag vi använder allmänt tillgängliga, både våra egna rapporter och internationella källor.

  Källor
  Material som används för att tillverka bland annat stekpannor och andra köksredskap ingår i det som kallas "material i kontakt med livsmedel". På Livsmedelsverkets webbplats finns en sida riktad till konsumenter om plastförpackningar och en sida riktad till företag om kontaktmaterial. Längst ner på sidorna finns länkar till de rapporter som ligger till grund för såväl webbtexterna som för svaren här.

  Lagar och regler
  För material i kontakt med livsmedel gäller förordning (EG) nr 1935/2004. Enligt förordningen så får materialet under normala användningsförhållanden inte överföra sina beståndsdelar till livsmedel så att det kan:
  - utgöra en fara för människors hälsa
  - medföra en oacceptabel förändring av livsmedlens sammansättning
  - medföra en försämring av deras organoleptiska egenskaper

  För vissa material och produkter finns utöver ovan nämnda bestämmelser även specifik lagstiftning. För plast gäller förordning EG nr 10/2011 som bland annat reglerar vilka kemiska ämnen som är tillåtna i plast, gränsvärden för hur mycket av ett ämne som får överföras till livsmedel och hur tester ska genomföras.

  Det är företagens ansvar att reglerna efterlevs. Det innebär att den som tillverkar, importerar eller säljer till exempel en stekpanna därmed ansvarar för att stekpannan är säker att använda och inte släpper ifrån sig skadliga ämnen som kan utgöra en fara för människors hälsa. Företagens ansvar och tester gäller normal användning.

  Vad som är normal användning är lite knepigare att definiera. Men när man köper en stekpanna med non-stick-beläggningar brukar det stå att man endast ska använda redskap av plast eller trä i den, just för att inte repa den. Om man ändå använder metallredskap i stekpannan så att den blir repig skulle man kunna säga att tillverkarens ansvar inte längre gäller.

  Livsmedelsverket godkänner inte produkter eller material som ska komma i kontakt med livsmedel utan det är respektive kontrollmyndighet (oftast kommunerna) som kontrollerar att företagen följer den lagstiftning som finns.

  Flagor av non-stick-beläggningar
  Vad vi vet idag så är flagor som lossnar från non-stick-stekpannor inerta, det vill säga flagorna är inte reaktiva och tas inte upp av tarmen (EFSA, 2016 Livsmedelsverket, 2020)

  Så vad bör man göra?
  - Tillverkaren, importören eller säljaren ansvarar för att det inte innebär en fara för hälsan att använda en non-stick-behandlad stekpanna som inte är repig.
  - Livsmedelsverket har idag inga vetenskapliga belägg för att det skulle innebära en hälsofara att använda varken oskadade eller repiga non-stick-behandlade stekpannor.
  - Det konsumenten kan göra är alltså att endast använda redskap som inte repar stekpannan, eftersom tillverkaren då har kontrollerat säkerheten. Eller använda stekpannor i material som inte repas så lätt, till exempel gjutjärn.

  EFSA 2016. Recent developments in the risk assessment of chemicals in food and their potential impact on the safety assessment of substances used in food contact materials. EFSA Journal, 14, 4357.
  Livsmedelsverket 2020. Mikro- och nanopartiklar av plast i dricksvatten. Regeringsuppdrag. ISSN 1104-7089


  Vänlig hälsning
  Ingela
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.