Vad är primär ingrediens?

Är det ingredienser som tillsammans utgör mer än 50% som räknas som primär ingrediens?

Kan en produkt ha alltså ha flera? t.ex: HAVREflingor 49% och VETEflingor 3%? eller har inte produkten någon primär ingrediens om ingen av ingredienserna överskrider 50%?

Kommentarer

 • Hej Liza!

  Tack för din fråga om primär ingrediens. Primär ingrediens definieras i Förordning (EU) nr 1169/2011 artikel 2.2 q som:
  "primär ingrediens: en eller flera ingredienser i ett livsmedel som utgör mer än 50 % av livsmedlet eller som konsumenten vanligtvis förknippar med livsmedlets beteckning och för vilken eller vilka det i de flesta fall krävs en mängdangivelse".

  Ett livsmedel som består av flera ingredienser skulle därför kunna ha mer än en primär ingrediens om konsumenten förknippar livsmedlet med det. I ditt exempel skulle både havreflingor och veteflingor kunna vara primära ingredienser om konsumenten förknippar dessa ingredienser med livsmedlet, till exempel för att båda lyfts fram särskilt i märkningen av ett bröd. Det skulle också kunna vara så att ingen av dem är en primär ingrediens om konsumenten inte förknippar livsmedlet med någon av dem (och ingen av dem utgör mer än 50% av innehållet). Vad som utgör en primär ingrediens utifrån konsumentens förväntningar måste alltid avgöras från fall till fall. Det är alltid företagets ansvar att avgöra vad som är ett livsmedels primära ingrediens(er).

  Sen 1 april 2020 är det ett krav att ange ursprunget för primär(a) ingrediens(er). Det gäller enbart om BÅDA dessa kriterier är uppfyllda:
  1. ursprung eller härkomstplats anges för livsmedlet och
  2. produktens angivna ursprung eller härkomstplats inte är detsamma som för den primära ingrediensen (eller de primära ingredienserna)

  På vår webbsida med fördjupande information - Kontrollwiki - skriver vi specifikt om ursprung för primär ingrediens. Läs gärna mer om tolkning av reglerna om ursprung för den primära ingrediensen i Kommissionens tillkännagivande om tillämpningen av bestämmelserna i artikel 26.3 i förordning (EU) nr 1169/2011.

  Med vänlig hälsning,
  Martina
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.