Till senaste kommentaren

Märkningar om "spår av mjölk" och "vegan"

Hej!
Jag är allergisk mot mjölk. Kan jag äta produkter med ”kan innehålla spår av mjölk”? Kan jag äta produkter märkta ”vegan”? Hur ska jag tänka när en produkt har båda dessa märkningar?
Vänliga hälsningar
Livsmedelsverket

Kommentarer

 • Hej!

  Både märkningen ”vegan” och märkningen ”kan innehålla spår av mjölk” är märkningar som är frivilliga att använda för företagen. Ingen av dessa märkningar får vara vilseledande. Det är en bedömningsfråga om märkningarna är vilseledande och det kan skilja sig åt från fall till fall.

  Kan innehålla spår av”-märkning
  ”Kan innehålla spår av”-märkning är en frivillig varningsmärkning. En upplysning om att ett livsmedel "kan innehålla spår av mjölk" syftar till att upplysa personer med allergi mot mjölk om att livsmedlet kan vara kontaminerat med mjölk. Det saknas idag bestämmelser som närmare reglerar användningen av sådan märkning. Märkningen får dock inte vara vilseledande. Märkningen får inte ersätta lämpliga rengöringsrutiner.

  Allergiker kan behöva undvika livsmedel försedda med ”kan innehålla spår av”-märkning. I dagsläget finns det inte någon gräns för hur stora mängder av ett allergen som kan eller får finnas i ett livsmedel för att det ska vara lämpligt att använda ”kan innehålla spår av”-märkning. Halten kan därför skilja sig från produkt till produkt och dessutom kan en och samma produkt innehålla olika höga halter vid olika tillfällen.

  Du kan läsa mer om Allergimärkning (livsmedelsverket.se) på vår webbplats.

  Märkningen ”vegan” innebär inte detsamma som märkningen ”mjölkfri”
  En produkt som är märkt ”vegan” ska inte innehålla några animaliska ingredienser, inklusive animaliska tillsatser, då det kan anses vedertaget bland svenska konsumenter att en vegansk kost inte innehåller animaliska ingredienser (om vilseledande beteckningar).

  Att en produkt är vegansk betyder inte per automatik att den är fri från oavsiktlig kontaminering med allergener som till exempel mjölk. Animalier som exempelvis mjölkprotein kan hamna i maten genom oavsiktlig kontamination och detta räknas inte som ingredienser.

  Märkningen ”vegan” innebär därför inte detsamma som den frivilliga märkningen ”mjölkfri”. Märkningen ”mjölkfri” används för att upplysa även de känsligaste personerna med mjölkallergi om att livsmedlet är lämpligt för dom genom att vara ”fritt från” allergenet mjölk. Ett livsmedel som är märkt med ”mjölkfri” kan inte samtidigt märkas med ”kan innehålla spår av mjölk”. Du kan läsa mer om detta i vårt här i vårt forum Frågor och svar; Får en mjölkfri produkt vara märkt med "kan innehålla spår av mjölk"?

  Företagens ansvar 
  Det är företagaren som har ansvaret för livsmedelssäkerheten. Företag ska ha rutiner för bland annat rengöring för att minska risken att produkter blir kontaminerade med allergener som exempelvis mjölk, ägg och fisk (Allergener - för företag).

  Chokladtillverkning – särskilt högt innehåll av mjölk genom kontamination Livsmedelsverket har i ett nordiskt projekt påvisat mycket höga halter av mjölk i chokladprodukter som inte angav mjölk i ingrediensförteckningen. Utifrån de höga halterna har Livsmedelsverket tagit fram ett tillfälligt råd om att personer med svår mjölkproteinallergi kan behöva undvika chokladprodukter. Läs mer i vår rapport om odeklarerade allergener och vilka halter mjölk som har påvisats i choklad samt Livsmedelsverkets åtgärder .

  Vänliga hälsningar 
  Ylva
  (Uppdaterad )
 • Hej, gäller samma regler när det står
  : kan innehålla spår av ägg :
  Enligt mitt sätt att se är inte detta en vegansk produkt.
  Det har hänt ett flertal tillfällen när jag har köpt sådana produkter och fått göra mig av med dem. I vilket fall som helst borde det märkas med tydligare skrift.
  Vänligen Jörgen.
 • Hej!

  Ja produkter märkta vegan kan även vara märkta "Kan innehålla spår av ägg". I produkter märkta vegan ska inga animaliska ingredienser ingå. En veganmärkt produkt kan dock oavsiktligt vara förorenad med protein från ägg.

  Läs gärna mer på vår sida om Allergimärkning samt i detta pressmeddelande om märkningen "vegan".  

  Vänliga hälsningar
  Ylva
  (Uppdaterad )
 • Hej.
  Jag har samma problem med ägg. Det känns som man blir lurad när det står vegansk och sedan kan innehålla spår av ägg. Detta för att de inte kan säkerställa hanteringen. Här tänker jag att man inte kan rengöra ordentligt. Önskar att ni kunde driva detta så det blir mer klart för oss allergiker. Jag reagerar så kraftigt så jag törs inte ta något där det står att det kan ev. finnas spår av ägg.
  Ulrika Olsson
 • Hej!

  Vi förstår att detta kan vara otydligt! I pressmeddelandet som det refereras till ovan skriver vi att Livsmedelsverket arbetar inom EU och i FN-organet Codex för att regler om frivillig märkning som ”kan innehålla spår av…”ska bli tydligare så att konsumenterna kan göra medvetna och säkra val.

  Vänliga hälsningar
  Ylva
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.