Till senaste kommentaren

Ekologiskt utländskt eller icke-ekologiskt svenskt?

Är det bättre för miljön att köpa svensk-producerade produkter som inte är ekologiska eller att köpa ekologiska produkter från utlandet? Med bättre för miljön menar jag mindre koldioxidutsläpp.

Vilken bör jag välja för att vara vänlig mot miljön när jag köper typ gurka eller sirap?
Klara (Uppdaterad )

Kommentarer

 • Hej Klara,

  tack för din fråga. Det korta svaret är att klimatpåverkan från livsmedlet varierar beroende på vilket livsmedel det gäller, hur det är producerat samt transportsätt och -sträcka.

  Studier visar att klimatpåverkan per kilo livsmedel är ungefär lika stor för ekologiska och konventionella livsmedel. I vår litteraturstudie från 2016 skriver vi följande: "Vad gäller klimatpåverkan och övergödning framhålls inte ekologisk odling som bättre än konventionell. Påverkan per hektar odlad mark kan i och för sig vara mindre, men eftersom skördenivån i många fall är lägre blir utsläppen av växthusgaser och övergödande ämnen ofta högre per kg produkt för den ekologiska produktionen." Ekologisk produktion kommer dock med andra fördelar jämfört med konventionell produktion, t.ex. mer biologisk mångfald i odlingslandskapet och fler regler som syftar till att öka djurvälfärden. I den ekologiska odlingen använder man inte heller konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.

  Den största mängden klimatpåverkan kopplat till livsmedel uppstår vid produktionen. I Sverige har vi en relativt effektiv produktion, vilket kan leda till mindre växthusgasutsläpp per kilo livsmedel jämfört med att köpa motsvarande utländska produkter. Transporten kan spela roll beroende på sättet livsmedlet transporterats och -sträckan. Tåg- och båttransporter leder till mindre utsläpp än flyg och transporter med lastbil. Utsläpp från transport utgör generellt en större andel av växthusgasutsläppen för vegetabiliska livsmedel än animaliska, eftersom produktionen av animaliska livsmedel orsakar så stor mängd växthusgasutsläpp. Du kan läsa mer om miljö och klimat på våra sidor om miljösmarta matval. Vi har även tagit fram klimatsmarta matsedlar tillsammans med Konsumentverket med klimatsmarta recept.

  Det bästa sättet att minska klimatpåverkan från ens livsmedelskonsumtion är att konsumera livsmedel med relativt låg klimatpåverkan. Du kan titta på RISE Öppna lista för att få reda på CO2e/kg livsmedel för en mängd livsmedel som konsumeras i Sverige.

  Allt gott,
  Irene
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din e-postadress visas aldrig för andra, bara ditt namn om vi lägger ut ditt inlägg i forumet.