Till senaste kommentaren

Vitaminernas effekt efter de kommit i kontakt med en dryck

Hej!

Om man skall producera och sälja drycker i Sverige med vitaminer i, och tillverkaren applicerar exakt den mängd som krävs för att nå 15% av NRV i drycken, men på grund av att drycken påverkar vitaminernas verkningsgrad - så förloras en viss effekt av vitaminerna.

Är det fortfarande okej att marknadsföra vitaminerna som produkten innehåller?

Hälsningar

Kommentarer

 • Hej,
  För att få tillsätta ett vitamin till ett livsmedel måste det tillsättas minst så mycket så att livsmedlet innehåller en betydande mängd av det vitaminet. För drycker gäller att innehållet av varje vitamin eller mineral ska utgöra minst 7,5 % av de fastställda referensvärdena per 100 ml, se del A.2, bilaga XIII till förordning (EU) nr 1169/2011.

  Här finns mer information om Berikning och Betydande mängd av vitaminer och mineralämnen

  Innehållet av detta vitamin ska deklareras i näringsdeklarationen och den mängd som ska anges där är mängden av vitaminet i livsmedlet vid försäljning. Värdena som ska anges i näringsdeklarationen ska vara genomsnittsvärden. EU-kommissionen har tagit fram en vägledning om hur mycket ett näringsvärde får avvika från det deklarerade värdet. Den vägledningen kan du använda som en hjälp när du tar fram din produkt. Det är viktigt att komma ihåg att denna endast är en vägledning och inte lagstiftning.
  Information om bland annat hur näringsvärdena får fastställas samt länk till Kommissionens vägledning hittar du på sidan om Näringsdeklaration.

  Om eventuella näringspåståenden görs om vitaminer så ska lagstiftningen om närings- och hälsopåståenden följas.
  Här finns information om Näringspåståenden

  Vänliga hälsningar,
  Ingrid

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din e-postadress visas aldrig för andra, bara ditt namn om vi lägger ut ditt inlägg i forumet.