Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vilka tillsatser är tillåtna i vitaminprodukter för småbarn?

Hej,

Vilka tillsatser är tillåtna i kosttillskott, så som vitaminprodukter, för småbarn (1-3 åringar)? Och finns det någon begränsning för vilka mängder som får användas?

Det står i förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser,
grupp 17:
"17 Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG, utom kosttillskott för spädbarn och småbarn " (sidan 291/336)
Gäller samma begränsningar som för vuxna, eller är någon tillsats  tillåten i kosttillskott för vuxna men inte tillåten i kosttillskott för småbarn?

Kommentarer

 • Hej!

  EU-kommissionen håller på att ta fram regler om vilka tillsatser som ska bli godkända att använda i kosttillskott som vänder sig till spädbarn och småbarn. Dessa regler är ännu inte klara och vi har tyvärr i dagsläget ingen information om när de kan förväntas bli klara.

  I kategori 17 som reglerar tillsatser i kosttillskott i del E, bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 om tillsatser, framgår tydligt att kategori 17 inte omfattar kosttillskott till spädbarn och småbarn.

  Tills de nya reglerna är klara gör Livsmedelsverket tolkningen att tillsatserna i kategori 0, i del E, bilaga II till förordningen som nämns ovan kan användas. Men observera att det finns begränsningar när det gäller användningen även inom denna kategori. Dessutom är det endast ett mycket begränsat antal tillsatser som är godkända i kategori 0. Vi har svårt att tro att tillsatser som är godkända i kategori 0 inte skulle få ingå i kategorin ”kosttillskott för småbarn” när den är klar.

  Med vänlig hälsning

  Ulrica
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.