Hur ser reglerna för varmhållning ut?

Hej,
Jag undrar hur länge maten får stå på värmning ?

Kommentarer

 • Hej Marie!

  Varmhållning vid temperaturer över 60°C ger en säkerhetsmarginal ner till de temperaturer där vissa sjukdomsframkallande bakterier kan börja tillväxa, cirka 50-55°C. Därför är 60°C ett lämpligt riktvärde.

  Ha tillräckligt hög temperatur
  Om maten varmhålls korrekt, det vill säga vid en temperatur på 55°C eller högre, innebär varmhållning ingen hälsorisk. Däremot uppstår oönskade kvalitetsförändringar vid långvarig varmhållning av mat. Utseende, lukt, konsistens och smak försämras i många rätter av lång varmhållning. Även näringsinnehållet ändras. Redan vid tillagningen påverkas halten av de vattenlösliga vitaminerna B och C, för att sedan successivt minska vid varmhållningen.

  Ingen tidsgräns finns
  Det finns alltså inget tidsangivelse i lagstiftningen för hur länge maten får varmhållas ur säkerhetssynpunkt, utan det som kan uppstå under längre varmhållningsperioder är oönskade kvalitetsförändringar. Temperaturen bör vara tillräckligt hög för att undvika hälsorisker.

  Vägledning och information
  Det finns en del information gällande varmhållning i branschriktlinjerna som heter Offentlig säker mat. Du hittar också vägledning om varmhållning på vår sida om Temperatur i Kontrollwiki - våra sidor för fördjupad information.

  Läs gärna också "Hur påverkas näringsinnehållet vid tillagning?"

  Vänligen,
  Sandra
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.