Till senaste kommentaren

Varför är en mindre köttkonsumtion bra för miljön?

Varför är en mindre köttkonsumtion bra för miljön?

Kommentarer

 • Hej,

  tack för din fråga. Köttets miljöpåverkan är stor och omfattar klimat, övergödning, växtskyddsmedelsanvändning, mark- och vattenanvändning och den biologiska mångfalden. Några orsaker till att produktionen av kött och andra animalier har större miljö- och klimatpåverkan är att dessa oftast orsakar mer växthusgasutsläpp per kilo livsmedel (i idisslares fall speciellt på grund av deras matsmältning som producerar metangas), kräver mer vattenanvändning och är mindre resurseffektivt i och med att mycket av det vi odlar går till foder istället för att gå direkt till människoföda. Djurens foderomvandling gör att både energi och näring "förloras" ur systemet. Samtidigt finns det fördelar med att hålla nötkreatur. De kan äta sådant som människor inte kan tillgodogöra sig, till exempel gräs, och de bidrar till biologisk mångfald om de genom sitt betande bidrar till att hålla landskapen öppna.

  Därför är det bra för miljön att äta mindre kött och istället äta mer baljväxter (t.ex. bönor och linser) och grönsaker, som generellt har lägre miljöpåverkan än kött och andra animaliska livsmedel.

  Läs mer om miljöpåverkan och kött här.

   Allt gott,
  Irene
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din e-postadress visas aldrig för andra, bara ditt namn om vi lägger ut ditt inlägg i forumet.