Till senaste kommentaren

Vilken datummärkning ska jag sätta på vaktelägg?

Hej!

Jag har planer på att sälja vaktelägg till gårdsbutik, bara småskaligt, men vad har man för datum på ägg?

Hur många dagar från ägget är lagt till datumet gått ut för att få sälja?

Mvh,

Kommentarer

 • Hej Zeb!

  Tack för din fråga. Det finns en del regler som gäller vid försäljning av ägg. De ska levereras senast 21 dagar efter att de är värpta.

  Äggen ska förvaras rent, torrt och fritt från främmande lukter, vid jämn temperatur, samt skyddas mot stötar och direkt solljus. En lämplig förvaringstemperatur för ägg är cirka 8–15°C. Vid försäljning av ägg direkt till konsument ska producenten upplysa konsumenten om äggens bäst-före dag.

  Mer information finns här:
  Beroende på hur många vaktlar du har kan du behöva registrera dig som livsmedelsföretag i primärproduktionen hos din länsstyrelse.
  Information om när vi anser att man bör registrera sig har vi på vår webbplats, Exempel på livsmedelsföretag i primärproduktionen

  Om du inte redan gjort det så tänk på att du från och med den 21 april 2021 måste registrera platsen där du håller fjäderfän hos Jordbruksverket. Syftet med registreringen är att kunna spåra djuren om det blir ett sjukdomsutbrott.

  De nya reglerna innebär att du som har fjäderfän, oavsett hur många, ska registrera din anläggning hos Jordbruksverket. Kravet på registrering gäller även dig som har fjäderfän för personligt bruk, till exempel hobbyhöns.

  Registrering och godkännande - fjäderfän och andra fåglar i fångenskap - Jordbruksverket.se

  Det finns restriktioner i hur man får sälja ägg och fjäderfäkött i övervaknings- och skyddsområden, som är påverkade av fågelinfluensa. Aktuell information om vilka områden det gäller och regler om försäljning samt konsumtion av ägg finns på Jordbruksverkets webbplats.

  Fågelinfluensa - Jordbruksverket.se

  Vänliga hälsningar,
  Åsa LN
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.