Till senaste kommentaren

Vad är fläskytterfilé och får marinerad fläskytterfilé säljas som färsk?

Hej!
Jag har märkt en ökning av så kallad ytterfilé från våra djur, men vad är det och får det verkligen heta så? Vad jag förstått så finns bara en filé på djuret. Är det inte vilseledande? Jag undrar också om marinerad fläskytterfilè får säljas som färskt?
Livsmedelsverket Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!

  Livsmedelsverket anser att beteckningen "fläskytterfilé" behöver kompletteras med uppgiften ”benfri kotlett” för att konsumenten inte ska riskera att vilseledas.

  Ett livsmedels beteckning ska tillsammans med eventuell ingrediensförteckning ge konsumenten en god uppfattning om livsmedlets slag. "Fläskytterfilé" är en styckdetalj som i konsumentledet är synonymt med fläskkotlett men det är antagligen inte väl känt bland de flesta konsumenter vad "fläskytterfilé" är. Många förstår inte skillnaden mellan filé och fläskytterfilé.

  Marinerat kött kan inte säljas som färskt.
  Det är definierat i lagstiftningen vad som menas med färskt kött. Där står det att "färskt kött" är sådant kött som inte genomgått någon annan konserverande behandling än kylning, frysning eller djupfrysning. Det gäller även kött som är vakuumförpackat eller förpackat i kontrollerad atmosfär.
  Färskt kött definieras i förordning (EG) nr 853/2004.

  Vänligen,
  Livsmedelsverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.