Till senaste kommentaren

Vad är ett godkänt kök och vilka livsmedel är godkända att servera?

Vad krävs för att räknas som ett godkänt kök enligt Livsmedelsverket? Och vilka livsmedel får man använda?

Stina

Kommentarer

 • Hej Stina,

  Anmäl verksamheten till kommunen
  Om man vill starta en livsmedelsverksamhet behöver man i regel anmäla detta till kommunens miljökontor eller motsvarande. Detta görs senast två veckor innan verksamheten startar. Deras livsmedelsinspektörer gör sedan kontroller för att se att verksamheten följer lagstiftningen.

  När man anmäler sin verksamhet till kommunen så berättar man även vilken typ av verksamhet man planerar. Det finns ingen egentlig begränsning av vilken typ av livsmedel som får hanteras. Det viktiga är att man håller kontrollmyndigheten underrättad ifall man gör ändringar i verksamheten.

  Lokalen ska vara lämplig
  En lokal ska vara lämplig för den verksamhet som bedrivs. Med det menas att den ska vara lätt att rengöra, och det ska finnas tillräcklig plats för de moment man vill göra i verksamheten.

  Det som avgör vilka livsmedel som får hanteras är snarare de begränsningar som finns i lokalens utformning. Självklart måste man också ha kompetens, så att hanteringen sker på ett hygieniskt sätt.
  Det är tillåtet att bedriva livsmedelsverksamhet i hemmet. De hygienregler som alla som arbetar med livsmedel måste följa gäller även när man tillagar mat hemma för försäljning. Läs också på vår webbplats om Så här fungerar regler om lokaler och hygien.

  Lästips:Ytterligare hjälp kan du få av branschriktlinjerna  för exempelvis restaurang.

  Vänligen,
  Josefine
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.