Till senaste kommentaren

Vad ska vi tänka på när vi köper tryckfärger till våra förpackningar?

Hej,

Jag och mitt företag jobbar på ett projekt där vi ska ta fram glassbägare och tårtkartonger, jag skulle behöva veta vad som gäller kring detta samt vilka tryckmetoder (utsida av glassbägare och tårtkartong) som är godkända för detta ändamål.

Vart hittar man mer information?
Tack på förhand.

Ylva

Kommentarer

 • Hej,

  Om ni ska ha färgtryck på produkterna är det viktigt att ta reda på om färgerna lämpar sig för denna typ av produkter och att det inte migrerar ämnen, till exempel metaller, till livsmedlet vid en normal användning av produkterna.

  Vad säger lagstiftningen?

  Generellt för material avsedda att komma i kontakt med livsmedel gäller förordning (EG) nr 1935/2004. De allmänna kraven är att materialet under normala användningsförhållanden inte får överföra sina beståndsdelar till livsmedel så att det kan:

  • Utgöra en fara för människors hälsa
  • Medföra en oacceptabel förändring av livsmedlens sammansättning
  • Medföra en försämring av deras organoleptiska egenskaper.  Samtliga tillverkare av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel omfattas även av förordning (EG) nr 2023/2006 om god tillverkningssed (GMP). I bilagan till den sistnämnda förordningen finns det regler om tryckfärg. Reglerna är allmänt hållna och går ut på att man inte får använda sig av tryckfärg som bevisligen kan innebära en hälsorisk.
  Det finns vägledning vad gäller tryckfärger bland annat i en nordisk checklista som har tagits fram av Nordiska ministerrådet om tryckfärger: Nordic checklist food contact materials. Du skulle kunna få närmare information genom den.

  Vänliga hälsningar,
  Anna
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.