Till senaste kommentaren

Vilka regler gäller vid tillverkning av förpackningsmaterial?

Hej
Jag håller på att se vilka möjligheter och begränsningar det finnas för att tillverka livsmedelsgodkända förpackningar!?

Jag har uppfunnit en ny sorts reseförpackning för bla schampo, balsam m.m. Men det kan även vara så att konsumeter vill använda flaskan för alternativa produkter tex senap, ketchup till utflykter. Vad gäller för tillverkningen? Behöver maskinen stå ett renrum finns krav på filtrerad luftryck m.m. självklart är materialet FDA godkänt.
(Uppdaterad )

Kommentarer

 • Hej,
  Material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel och som ska släppas ut på den europeiska marknaden ska uppfylla relevant EU och nationell lagstiftning. Det räcker därmed inte att de är FDA godkänt, utan du måste även säkerställa att den uppfyller EU-lagstiftningen.

  De förordningar som omfattar alla material avsedda att komma i kontakt med livsmedel är förordning (EG) nr 1935/2004 samt förordning (EG) nr 2023/2006.

  De allmänna kraven i förordning 1935/2004 är att materialet under avsedda användningsförhållanden inte får överföra sina beståndsdelar till livsmedel i sådan omfattning att de kan
  • Utgöra en fara för människors hälsa 
  • Medföra en oacceptabel förändring i livsmedlen eller
  • Medföra en förändring av dess organoleptiska egenskaper.

  Förordning 2023/2006 om god tillverkningssed anger att det ska finnas ett kvalitetssystem för alla led i tillverkning, förädling och distribution av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

  Utöver dessa finns det speciallagstiftning för vissa typer av material och produkter.

  Du anger inte vilken typ av material de förpackningar du avser tillverka är av, men om de är av plast måste de även uppfylla den så kallade plastförordningen (EU) nr 10/2011. Den är ganska omfattande och anger bland annat vilka ämnen som är godkända att använda vid tillverkning, vilka migrationstester som måste utföras och vilken dokumentation som behöver medfölja produkterna.

  Läs gärna mer på Livsmedelsverkets webbplats, Kontaktmaterial (material som kommer i kontakt med mat och dryck) , där all aktuell lagstiftning finns länkad.

  Vänligen,
  Christin
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.