Tillåtet med äggförsäljning i bod

Jag har 199 hönor, är primärproducent och vill sälja mina ägg till kunder via en bod som inte ligger på produktionsplatsen och inte i närheten av hönsen.
Denna bod är inte min utan jag lånar den tillfälligt. Det säljs inget annat i den och den är inte bemannad.

Är det tillåtet för mig att sälja min märkta ägg där? Räknas denna bod som torghandel?

Kommentarer

 • Hej Cora,
  Det finns många olika regler som reglerar försäljning av ägg.
  Mer information finns här:
  Försäljning av ägg (livsmedelsverket.se)
  Direkta leveranser av små mängder primärprodukter och visst slags kött - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)

  Då boden inte ligger på den egna produktionsplatsen kan du som primärproducent inte sälja dina hönsägg där.
  För direktförsäljning av små mängder hönsägg krävs en kontakt mellan konsument och producent, antingen fysiskt som vid torgförsäljning eller att konsumenten besöker den egna gården och på så sätt kan bilda sig en egen uppfattning om produktionen, som de ju kan göra då du säljer äggen i en egen äggbod på produktionsplatsen. En obemannad äggbod räknas inte som torgförsäljning, eftersom torgförsäljning förutsätter att det finns en direkt kontakt mellan säljaren och köparen.

  Det går att sälja livsmedel, till exempel hönsägg, i obemannade butiker men då måste butiken vara registrerad hos kommunen som livsmedelsanläggning och hönsäggen måste vara märkta, storleks- och kvalitetssorterade vid ett äggpackeri som godkänts av Livsmedelsverket.

  Vänliga hälsningar
  Åsa LN
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.