Till senaste kommentaren

Är det krav på att ange "Kan innehålla spår av"?

Hej!
Har jag förstått rätt i att producenter enligt lag inte är skyldiga att deklarera spårämnen?
Hur ska jag som konsument med dödlig jordnötsallergi rimligen kunna köpa några som helst matvaror om samtliga riskerar att innehålla små mängder jordnötter eller jordnötsolja utan att det behöver skrivas ut?

Vidare, vem ansvarar i så fall för lagstadgar i frågan?

Med vänlig hälsning

Kommentarer

 • Hej Olivia!

  Enligt lagstiftningen ska alltid samtliga allergena ingredienser märkas ut i ingrediensförteckningen och dessutom framhävas för att konsumenten ska få information som behövs om man är allergisk eller överkänslig.

  Det är inte reglerat hur eller när uttrycket ”kan innehålla spår av …”, får användas. Uttrycket används av industrin och handeln för att uttrycka oavsiktlig kontamination med allergener. Uppgiften får däremot inte användas på ett sätt som kan vilseleda konsumenterna.

  Livsmedelsverket ser restriktivt på användning av så kallad "kan innehålla spår av" -märkning. Vi rekommenderar vid användning av den märkningen att de följer branschriktlinjer för hur den får användas.

  Nationella branschriktlinjer är branschens egna beskrivningar av hur företagen kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Företagarna måste följa bestämmelserna i lagar, förordningar och föreskrifter, men nationella branschriktlinjer är frivilliga att följa.
  Många krav i EU-förordningarna beskriver en målsättning utan att exakt ange hur saker och ting ska göras. Det ger utrymme för flexibilitet, men samtidigt blir det svårare att veta hur man på bästa sätt uppnår lagstiftningens krav.
  I nationella branschriktlinjer kan många olika lösningar presenteras. Genom att de handlar om en specifik verksamhet kan de bli mer konkreta och därmed lättare att följa. Nationella branschriktlinjer har bedömts av Livsmedelsverket.

  Det är företagaren som är ansvarig för att livsmedlen är säkra och korrekt märkta. För att säkerställa detta är det i första hand viktigt att företaget har ändamålsenliga rutiner och en fungerande egenkontroll för att säkerställa att ett livsmedel inte blir kontaminerat med allergener.

  Vänligen,
  Lena W
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.