Till senaste kommentaren

Hur gör jag om jag vill driva ett sommarcafé?

Jag undrar om jag får baka i mitt egna kök till en egen verksamhet som kommer ha öppet 7 veckor per år? Sommar gårds café. 
Måste jag ha en utbildning och diplom angående hygien. Eller räcker det med rent snyggt och handskar samt god vattenkvalité?
Jennie (Uppdaterad )

Kommentarer

 • Hej!

  Vi har samlat information om att Starta företag på vår webbplats, börja med att läsa det som står där för att komma vidare i din process.

  Det är tillåtet att bedriva livsmedelsverksamhet i hemmet. Det är i grunden samma hygienregler som gäller för alla som arbetar med livsmedel, dessa regler gäller även när man tillagar mat hemma för försäljning.

  De räcker inte med att det är rent och snyggt, att du har handskar och god vattenkvalitet. Utan alla dina rutiner som har med verksamheten att göra ska vara säkra och genomtänkta. Lokalen (köket och eventuellt andra utrymmen) som är kopplade till din verksamhet ska vara lämplig för den verksamhet som bedrivs. Med det menas att den till exempel utrymmen och ytor ska vara lätt att rengöra, och det ska finnas tillräcklig plats för de moment man vill göra i verksamheten. En av grundförutsättningarna är att du har goda hygienkunskaper, så att hanteringen sker på ett hygieniskt och säkert sätt.

  Läs mer:
  Om du har ytterligare frågor återkom gärna eller kontakta gärna din kommun eftersom de är de som kommer bli den kontrollerande myndigheten i ditt fall.

  Lycka till med ditt företag
  Josefine
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.