Till senaste kommentaren

Skriftlig information om allergener på restaurang

Hej!
 1. Kan vår restaurang informera om allergener genom att ha en lista på de maträtter/produkter som inte innehåller vissa allergener?
 2. Kan vår restaurang i skriftlig information ange att rätt XX är gjord utan ingredienser som innehåller gluten, men eftersom den är lagad i en miljö som hanterar gluten så finns det alltid risk för kontamination?
Med vänlig hälsning,
Livsmedelsverket

Kommentarer

 • Hej!
  Tack för din fråga.
  1. Nej, informationen ska vara utformad så att det framgår vilka allergena ingredienser som ingår. Detta är lagstiftningens krav. Det är viktigt att detta görs på ett tydligt och enhetligt sätt och att samtliga allergena ingredienser som anges i bilaga II i förordning (EU) nr 1169/2011 anges. Konsumenten kan då själv se vilka produkter som inte innehåller den aktuella allergena ingrediensen. 
  2. Nej det är inte okej att skriva så. Det skulle bland annat innebära att verksamheten menar att det alltid är en risk för ”spår av” i verksamhetens samtliga produkter trots att detta sannolikt inte är fallet. Det är viktigt att verksamheter undviker att allergena ingredienser överförs från ett livsmedel till ett annat. Se information om Hantering av allergener.
  Individer med allergi och celiaki är olika känsliga och det är därför också viktigt med en dialog såväl utifrån individens känslighet och den eventuella risken för kontamination med det aktuella allergenet.

  Lagstiftning gällande krav på att uppge information om innehåll av allergena ingredienser
  Vad gäller oförpackade livsmedel som serveras i storhushåll så är det alltid obligatoriskt att informera om innehållet av allergena ingredienser. Se Obligatoriskt att informera om. Detta lagstiftningskrav finns så att framför allt konsumenter som lider av allergi eller annan överkänslighet mot ett livsmedel kan göra informerade val som är säkra för dem.

  De 14 ämnen eller produkter som är de vanligaste allergenerna framgår av bilaga II till förordning (EU) nr 1169/2011. Se även Allergeninformation.

  Mer om kontamination med allergener
  I definitionen av ingrediens ingår inte till exempel oavsiktliga rester av allergener via kontaminering. I många restauranger, kaféer och liknande kan det vara svårt att erbjuda mat särskilt anpassad för alla allergiker, så kallad specialkost, eftersom många rätter hanteras samtidigt. Det finns därför en risk att mat som inte innehåller ett allergen som en ingrediens ändå innehåller detta allergen på grund av att det hanteras tillsammans med andra livsmedel som innehåller allergenet. Verksamheterna ska se till att uppfylla kravet i lagstiftningen om att informera om vilka allergena ingredienser som ingår i en maträtt, men kan med fördel på menyn skriva exempelvis "Är det något du inte tål? - prata med oss". Då kan gästen och personalen diskutera vilka förutsättningarna är i det aktuella fallet, både vad gäller konsumentens allergi/celiaki och restaurangens hantering gällande aktuellt allergen, det vill säga risken för eventuell kontaminering.

  För att det ska vara möjligt för livsmedelsföretaget att på menyn kunna ange att en maträtt är särskilt lämplig för personer med allergi eller överkänslighet ska restaurangen ha särskilda rutiner som säkerställer att maträtten är säker även för de mest känsliga med allergi/celiaki. Kraven på förebyggande åtgärder och allmän god hygien ska vara höga och anpassade till risken och företaget ska ha rutiner för alla moment, från mottagning av varor och kontroll av att de varor de tar emot inte innehåller allergena ämnen, till rutiner för att undvika kontaminering vid servering. Se Vad gäller för "fri från"-mat som serveras i storhushåll?

  Observera att det är reglerat vilka två påståenden som är de enda som får göras om frånvaro av gluten, se Hur ska information om "fri från"-livsmedel ges?

  Vänliga hälsningar,
  Martina
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.