Silikon - test inför import?

VI har en silikon servis som vi ska importera från Kina. Test labbet där nere som dem nu är på testar enligt stämpeln CNAS och inte SGS. Funkar detta lika bra att få sälja som godkänt i Sverige?
Tack för svar omgående då det är lite bråttom då serviserna ligger i labbet och väntar på klartecken från oss.

Mvh,
Maria
Maria

Kommentarer

 • Hej,
  Det är ni som importör som är ansvarig för att de produkter som tas in till EU uppfyller den EU-gemensamma lagstiftningen. Vi känner inte till innebörden i dessa stämplar och Livsmedelsverket eller någon annan myndighet i Sverige godkänner inte specifika material avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Ni som importör som är ansvariga för att relevanta tester har utförts på produkten för att säkerställa att produkten uppfyller lagstiftningens krav.

  Vad säger lagstiftningen?
  Den övergripande lagstiftningen är förordning (EG) nr 1935/2004 – som gäller för alla material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Förordningen säger att materialet under avsedda användningsförhållanden inte får överföra ämnen till livsmedlet i sådana mängder att det
  • utgör en risk för människors hälsa,
  • medför en oacceptabel förändring i livsmedlets sammansättning, eller
  • medför en försämring av livsmedlets smak- och luktegenskaper.
  Konsumenterna får heller inte vilseledas genom det sätt på vilket ett material eller en produkt märks, marknadsförs och presenteras.

  Samtliga material avsedda att komma i kontakt med livsmedel omfattas även av förordning (EG) nr 2023/2006 om god tillverkningssed. Denna förordning säger att det ska finnas ett kvalitetssystem för alla led i tillverkning, förädling och distribution av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

  För vissa material och ämnen finns utöver dessa generella lagstiftningar även specifik lagstiftning. I dagsläget finns dock ingen specifik lagstiftning för just produkter av silikon.

  Du kan läsa mer om material i kontakt med livsmedel på Livsmedelverkets webbplats, där även alla lagstiftning finns länkad.

  I dagsläget finns inte krav på att kontaktmaterialföretag ska registrera sig hos sin kontrollmyndighet. Det kan dock komma att ändras framöver, vilket då kommer att informeras om på Livsmedelsverkets webbplats. Mer om kontroll av kontaktmaterialverksamheter finns att läsa på Kontrollwiki -Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning.

   Vänligen,
  Christin

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din e-postadress visas aldrig för andra, bara ditt namn om vi lägger ut ditt inlägg i forumet.