Till senaste kommentaren

Riktlinjer för skolmaten i relation till klimatet

Hej!

Jag undrar lite kring det här med riktlinjer för skolmåltider i relation till klimatet. Vi vet ju att vi måste äta mindre kött överlag, inte minst dra ner på nötkött och lamm, och samt äta väsentligt större andel vegetariska måltider än idag för att ha en chans att nå klimatmålen. Skulle vi göra det så gynnas ju även vår hälsa och den nyligen släppta EAT-rapporten publicerad i The Lancet är till exempel tydlig i båda de här delarna.

Jag funderar lite på hur det ser ut med just detta vad gäller den svenska skolmaten. Finns det idag några nationella riktlinjer vad gäller andelen vegetariska rätter i skola/offentlig sektor? Eller finns det planer på något sådant? Och oavsett om de finns eller ej, är det Livsmedelsverket som skulle definiera sådana riktlinjer? Om det ej är Livsmedelsverket, vilka är det i så fall? Och slutligen, omvänt, om en kommun vill sätta egna riktlinjer om andelen vegetariskt i skolmaten, har de då mandat att göra det?

Stort tack på förhand,
Kamilla

Kommentarer

  • Hej,
    Rätt utformade kan måltider i vård, skola och omsorg göra skillnad för människors hälsa, välbefinnande och en hållbar samhällsutveckling. Livsmedelsverkets råd Nationella riktlinjer för måltider i skolan är avsedda som övergripande vägledning, stöd och förslag till hur man kan arbeta för att skapa matglädje, ta vara på måltiden i det pedagogiska arbetet och främja hållbara matvanor. Riktlinjerna bygger på en omfattande värdering av den samlade vetenskapen och på Livsmedelsverkets kostråd. De innehåller stöd kring hur måltiderna kan göras integrerade, pedagogiska, trivsamma, goda, säkra och miljömässigt hållbara.

    Måltiderna i skolan regleras i skollagen som anger att måltiderna ska vara näringsriktiga och kostnadsfria samt i livsmedelslagstiftningen som ställer krav på livsmedelssäkerhet. Livsmedelsverkets riktlinjer omfattar alltså mer än lagkraven och är frivilliga att följa. Enligt en kartläggning vi gjorde 2018 hänvisar majoriteten av landets kommuner till Livsmedelsverkets råd i sina egna styrdokument och policyer på området. En tredjedel av kommunerna följer upp måltidernas klimatpåverkan.

    Vi rekommenderar ett vegetariskt alternativ varje dag och att man väljer livsmedel med omsorg om miljö och djur. Läs mer på vår webbplats och i riktlinjerna.
    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.