Till senaste kommentaren

Var kan jag läsa resultat från restaurangkontroller?

Hej! Var kan jag se resultat från inspektioner från olika restauranger?

Kommentarer

 • Hej Daniel,

  Det finns inte något "register" eller liknande över alla livsmedelskontrollresultat i hela Sverige.

  Vilka gör kontroller?
  Livsmedelskontroll utförs av Livsmedelsverket (slakterier, mejerier mfl.), länsstyrelserna (primärproduktion, dvs odling, djuruppfödning etc) samt kommunerna (restauranger, butiker mfl). Kommunerna kontrollerar de allra flesta företag som hanterar livsmedel på ett eller annat sätt.

  Lästips: Offentlig livsmedelskontroll (livsmedelsverket.se)

  Hur får man reda på resultaten?
  I regel är en inspektionsrapport en allmän handling som man kan begära ut hos den myndighet handlingen finns. I klarspråk innebär det att om du är intresserad av resultatet av kontroller som gjorts hos företag X så kan du vända dig till den kontrollmyndighet som kontrollerar X och be om att få ta del av kontrollresultaten. I regel är det kommunen man vänder sig till.

  Öppna data finns hos en del kommuner
  Det finns en del kommuner som har olika e-tjänster och liknande där man som konsument kan se vissa resultat av kontrollerna. Du kan enklast se om så är fallet hos dig genom att besöka kommunens hemsida.

  Resultat av hela Sveriges livsmedelskontroll
  Livsmedelsverket utvärderar årligen resultatet av Sveriges livsmedelskontroll och sammanställer detta till en rapport. Om du är intresserad kan du hitta mer information på vår webbplats - Resultat av offentlig kontroll.

  Vänligen,
  Paulina
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.