Till senaste kommentaren

Regler om tillagning av mat i servicebostäder

Jag letar efter information om vad som gäller för matlagning i gemensamt kök i servicebostad eller gruppbostad. Alla boenden har egna boende med kök, i övrigt en gemensam lägenhet eller gemensamma utrymmen för gemenskap. Vilka regler styr om vem och vilka som får laga mat i gemensamma köket?
Finns det hinder att personalen i servicelägenheten regelbundet lagar mat till alla boenden gemensamt? Alla boenden betalar var och en för kostnaden av maten.
Vilka hygienkrav och regler finns?

Kommentarer

 • Hej!

  På vår webbplats har vi samlat information när det gäller regler om hygien.

  Vägledning och hjälp
  Inom flera branscher finns branschriktlinjer. Det är de olika branscherna som tagit fram riktlinjer hur man kan gå tillväga för att se till att kraven i lagstiftningen är uppfyllda. Vi har samlat branschriktlinjer på vår webbplats. Där finner du en som heter "offentlig säker mat" som tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner som du säkert kan ha stor nytta av.

  Registrera din verksamhet
  Om ni inte redan har registrerat er verksamhet så behöver ni göra det hos kommunen. Kommunen blir din kontrollmyndighet. En anmälan om registrering ska göras senast två veckor innan verksamheten startar.

  Vänligen,
  Anna
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.