Till senaste kommentaren

Kan Livsmedelsverket ge råd om märkning?

Hej!
Jag undrar vad det finns för möjlighet till vägledning eller förhandsbesked (preliminära eller bindande) angående märkning av livsmedel? Finns det t.ex. möjlighet att få ett skriftligt utlåtande av en planerad namngivning av en produkt som ska föras ut på svenska marknaden och huruvida namnet kan anses vilseledande?

Om möjlighet finns, hur lång tid tar det att få återkoppling?

Vänligen,

Kommentarer

 • Hej Lisa och tack för din fråga!

  Det händer rätt så ofta att företag skriver till oss för att få hjälp att utforma märkning eller att vi ska uttala oss om olika märkningsuppgifter.

  Företagarens ansvar
  Varken Livsmedelsverket eller kommunal kontrollmyndighet godkänner någon märkning. Det är alltid företagets ansvar att se till att märkningen uppfyller alla krav i lagstiftningen, det vill säga att den är korrekt och inte riskerar vilseleda konsumenten.

  Det finns hjälp att få
  Vi har bra information på vår webbplats om Information, märkning och påståenden som ni kan använda er av när ni utformar er märkning.

  FLIS - Food Labelling Information System är ett kostnadsfritt verktyg som hjälper dig att ta reda på vilken livsmedelsinformation som olika livsmedel ska vara märkta med. FLIS har tagits fram av EU-kommissionen. Läs mer om FLIS på vår fördjupande webbplats Kontrollwiki innan du börjar använda verktyget.

  Som företag kan ni ävenKontrollwiki är Livsmedelsverkets webbplats med fördjupad information. Där beskriver vi hur vi anser att lagstiftningen bör tillämpas.

  Myndigheternas roll i kontrollen
  På Livsmedelsverkets webbplats finns lagstiftningen inom livsmedelsområdet och som sagt tolkningar.
  Läs på vår webbplats om livsmedelskontroll. Du kan också läsa om vilken typ av rådgivning som du kan förvänta dig av din kontrollmyndighet.

  Vänliga hälsningar,
  Anna
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.