Till senaste kommentaren

Råd om mat till seniorer, vad gäller?

Jag har läst en artikel i Magasin Måltid som publicerades 18 mars i år. Artikeln hänvisar till en doktorsavhandling från Örebro Universitet; Nutritional status in a functional perspective: A study in a cohort of older people in home health care.

Jag är insatt i de senaste riktlinjerna ni på Livsmedelsverket tagit fram med de positiva effekter som finns för seniorer att äta flera mindre mål per dag för att få i sig tillräckligt med protein, energi och andra näringsämnen. Pressmeddelandet som skickats ut av Örebro Universitet är vinklad till att studien skulle gå helt emot det och visar på motsatsen. (Läser man avhandlingen förstår man att den slutsatsen inte motsvarar resultatet i studien men gemeneman läser bara presstexten som nu sprids i artiklar på olika håll).

Jag har följt diskussionerna kring denna publicering i sociala medier och i mitt egna nätverk de senaste dagarna. Jag ser att flera beslutsfattare nu ser detta som en sanning och öppnar upp för en möjlighet att spara in pengar för deras verksamheter genom att erbjuda färre antal måltider per dag till seniorer. Detta kommer både från beslutsfattare på seniorboende och andra verksamheter, både i kommunal och privat regi.

Jag undrar hur ni på Livsmedelsverket ser på detta och de konsekvenser en sådan här avhandling och artiklar kan skapa?

Ser fram emot återkoppling och en redogörelse från Livsmedelsverket hur ni ser på resultatet.

Med vänliga hälsningar, Marie
Livsmedelsverket (Uppdaterad )

Kommentarer

 • Hej Marie, tack för din fråga!
  Ja, jag kan förstå din oro och det är beklagligt om dessa rubriker leder till negativa svallvågor i verksamheterna. Studien ändrar inte våra rekommendationer då det gäller mat för äldre.

  Vi ser att studien bekräftar det som vi känner igen att många äldre äter för lite mat.

  Jag ska försöka reda ut det hela lite mer ingående.

  Att få i sig tillräckligt med mat är avgörande
  Många äldre personer äter för lite mat. Med rätt förutsättningar, samt kunskap kring problemet hos både den äldre personen själv, dess närstående och eventuell personal i omsorgen och vården kring personen, kan förhållandena påverkas.

  Hur måltiderna fördelas måste få utgå från en individuell anpassning och önskemål, det viktigaste är att komma upp i relevanta mängder mat över hela dygnet.
  Våra nuvarande råd och riktlinjer tar upp vikten av individanpassning samt vikten av att se till hela dygnets intag. Läs mer i Livsmedelsverkets Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen och Råd för äldre med minskad aptit.

  Örebrostudien  
  Ett generellt svar då det gäller enskilda studier är att en studie sällan förändrar råd och rekommendationer som baseras på en helhetsbedömning av ett större forskningsunderlag. Just denna studie är en tvärsnittsstudie med 60 deltagare som uppskattat energi- och proteinintag baserat på en 24-timmars kostintervju. Det är alltså en ögonblicksbild över matintaget det senaste dygnet. Den är intressant och beskriver hur intaget ser ut, men säger inget om vad som är bäst för energi- och näringsintag och kan inte användas som underlag för råd om hur äldre bäst får i sig tillräckligt med energi och näring.

  De äldre personerna åt för lite
  Medianintaget av energi för de 60 äldre personer som ingick i analysen var 1388 kcal per dag, och energi per kilo kroppsvikt var 21,5 kcal (baserad på 53 deltagare). Vi vet av tidigare forskning att om vi får i oss mindre mat än det som motsvarar 1500 kcal om dagen, är det svårt att få i sig all den näring som kroppen behöver. I de Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen skriver vi att drygt 2000 kcal* (9MJ) är ett riktmärke för planering av heldygnsmat för äldre i omsorg (*även om behovet varierar stort). I Socialstyrelsens kunskapsstöd Att förebygga och behandla undernäring konstateras att personer som riskerar att utveckla undernäring, eller redan är undernärda, generellt har ett energibehov på 25–35 kcal/kg kroppsvikt och dag, i vissa fall är det ännu högre.

  Matkasse-försök
  Vill även passa på att nämna det försök med hemleverans behovsanpassade matkassar för hela dygnet som Nollvisionen för undernäring hos äldre initierade under 2020. Försöket pågick under sex veckor i Kävlinge i Skåne och Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm. Detta som en del i att testa Livsmedelverkets nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen där vi pekar på behovet av flera små måltider för att kunna komma upp i adekvat näringsintag. Huvudmåltider och mellanmål i matkasseförsöket innehöll god och vällagad mat med cirka 2000 kcal om dagen. På grund av den rådande coronapandemin fick försöket omdirigeras och detta påverkade både antalet deltagare och deras hälsotillstånd. Trots detta är resultaten intressanta, de visade att flera av de äldre personer som erhöll kassen gick upp i vikt, sov bättre och blev piggare. Matkasseförsöket kommer att upprepas och vi ser med intresse fram emot flera resultat.

  Hoppas att detta gav svar på dina funderingar annars är du välkommen igen om du har flera frågor.

  Vänliga hälsningar
  Livsmedelsverket
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din e-postadress visas aldrig för andra, bara ditt namn om vi lägger ut ditt inlägg i forumet.