Till senaste kommentaren

Näringsdeklaration på produkt till storhushåll märkt med nyckelhålet, behövs det?

Behöver näringsvärden anges på etikett för storhushållförpackning om man märker med nyckelhålet? Eller är det tillräckligt att näringsvärden anges i medföljande dokumentation?
Katarina Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej,
  Näringsdeklarationen på en Nyckelhålsmärkt produkt ska följa reglerna för näringsdeklaration i förordning (EU) nr 1169/2011. I vissa fall får obligatorisk livsmedelsinformation, som bland annat näringsdeklarationen, lämnas antingen på förpackningen, på en etikett som fästs på förpackningen eller i ett handelsdokument som följer med livsmedlet vid leverans enligt artikel 8.7 i förordning (EU) nr 1169/2011. Se även information under rubriken När
   informationen får lämnas i separat handelsdokument


  Vänliga hälsningar,
  Ingrid
 • Hej,
  Om livsmedlet är undantaget från obligatorisk livsmedelsinformation enligt Bilaga V i förordning (EU) nr 1169/2011 måste ändå näringsdeklaration finnas enligt ovan vid märkning med nyckelhål?

  Katarina
 • Hej,
  Om det inte krävs en näringsdeklaration på ett livsmedel enligt förordning (EU) nr 1169/2011, så krävs det inte heller att livsmedlet ska ha en näringsdeklaration för att få vara märkt med Nyckelhålet. Detta på grund av att det är reglerna för näringsdeklaration i förordning (EU) nr 1169/2011 som ska följas även för Nyckelhålsmärkta livsmedel, då det inte finns något som särskilt reglerar näringsdeklaration i föreskrifterna om Nyckelhålet, LIVSFS 2005:9. Kontrollmyndigheten kan dock efterfråga dokumentation som visar om produkten uppfyller villkoren för att få märkas med Nyckelhålet.

  Vänliga hälsningar,
  Ingrid
 • Hej,
  Vi kommer tyvärr behöva revidera de svar du fått tidigare i denna fråga. Vi återkommer så snart vi har ett nytt svar. Jag ber så mycket om ursäkt för detta.

  Vänliga hälsningar,
  Ingrid
 • Hej igen,
  Här följer vårt nya reviderade svar:

  Eftersom Nyckelhålet är en symbolmärkning enligt artikel 28.4 i förordning (EG) nr 1924/2006 (förordningen om näringspåståenden och hälsopåståenden) så krävs det en näringsdeklaration på färdigförpackade livsmedel som är Nyckelhålsmärkta enligt artikel 7 i den förordningen. De undantag från krav på näringsdeklaration som gäller enligt förordning (EU) nr 1169/2011 gäller inte för färdigförpackade livsmedel med Nyckelhålet. Det räcker alltså inte heller att näringsdeklarationen på ett Nyckelhålsmärkt livsmedel anges i medföljande handling utan den ska anges på förpackningen.

  Vänliga hälsningar,
  Ingrid

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din e-postadress visas aldrig för andra, bara ditt namn om vi lägger ut ditt inlägg i forumet.