Till senaste kommentaren

Är så kallad Nutri-score-märkning tillåtet?

Kan märkning med Nutri-score användas på livsmedel i Sverige?

Kommentarer

 • Hej,

  Tack för din fråga! Det är många som undrar om just märkning med Nutri-Score just nu.

  Svenska företag kan inte i sin märkning eller presentation använda så kallad Nutri-Score i Sverige. Det som begränsar är 1 a § i föreskrifterna om Nyckelhålet.
  Se Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av symbolen Nyckelhålet.
  Där står "Märkning och presentation av livsmedel med en symbol som avser halten av fett, sockerarter, salt och fiber får endast ske med en symbol (Nyckelhålet)..."

  Vi kan inte förhindra att produkter som tillverkats och märkts med så kallad Nutri-Score i andra länder säljs i Sverige. Produkter som lagligen märkts, presenterats eller släppts ut på marknaden i ett annat land inom ESS eller Turkiet med till exempel Nutri-Score får säljas i Sverige med denna märkning om märkningen inte är vilseledande för svenska konsumenter. Se artikel 36 i förordning (EU) nr 1169/2011.

  Vänligen,
  Paulina
  (Uppdaterad )
 • Kan märkning med Nutri-score användas på livsmedel i Sverige, eller är det fortfarande inte ok?
  Maria Heinsvig
 • Hej!

  Tack för din fråga.
  Läget är fortfarande detsamma. Svenska företag får inte märka sina produkter med så kallad Nutriscore
  Anna
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.