Näringsriktig mat i förskolan

Hej!
Jag är dietist och förälder till ett barn som snart ska börja förskolan. Vi har varit och hälsat på förskolan och vid besöket kunde jag tydligt se att de inte följer livsmedelsverkets rekommendationer om bra mat i förskolan. Bland annat serveras hög andel mättat fett (tex standardmjölk som måltidsdryck, grädde i mat och på pannkakor osv) och sötsaker på födelsedagar etc. Detta är en privat förskola. Jag har hört av mig till kommunen men får till svar att de inte kan styra vad de serverar eftersom livsmedelsverket ger rekommendationer och råd, och att kommunen inte kan ställa krav på att de måste följa dessa.
Jag tänker att det står ändå i skollagen att maten i förskola/skola ska vara näringsriktig. Det kan ju inte vara upp till varje förskola att tolka vad näringsriktig mat innebär, eller? Måltiden är ett lärtillfälle och där måste vi ha en samsyn på förskolorna vad hälsosam mat innebär. Lärandet ska vara på lika villkor oavsett privat förskola eller kommunal, och samma krav bör kunna ställas på privata förskolor gällande näringsriktighet. I förskolans läroplan poängteras vikten av pedagogiken vid måltider. Det vi lär ut vid måltiderna måste vara baserat på vetenskap och evidens precis som övriga verksamheten i skolan. Där borde måltiderna inte vara något undantag.
Hur kan jag gå tillväga i denna fråga? Hur stort mandat har jag att hävda att de måste följa livsmedelsverkets rekommendationer kring bra mat i förskolan?
Christine

Kommentarer

 • Hej Christine!

  Det stämmer att Livsmedelsverket ger ut Nationella riktlinjer för måltider i förskolan. Dessa är utformade som rekommendationer, de är inte tvingande eller reglerade av lag.

  Vilka lagar styr förskolan och vad står det om måltiderna i dem?
  Förskolan är ju en egen skolform och gällande vad som står i skollagen respektive i läroplanen om just förskolans måltider kan du läsa på sidan 43 i våra råd Bra måltider i förskolan. Det skiljer sig nämligen en del från vad det står i skollagen för de obligatoriska skolformerna, dvs. grundskolan och variationer av grundskolan.

  Om skollagen som rör förskolan står bland annat:
  "Det finns i skollagen inga särskilda krav på måltiderna i förskolan. I förarbetena till skollagen anges dock att ”I begreppet omsorg ingår även att barnen serveras måltider. Naturligtvis ska dessa måltider /…/ liksom i grundskolan vara varierade och näringsriktiga. Vid bedömningen av vad som är näringsriktiga måltider bör de svenska näringsrekommendationerna vara en utgångspunkt.” (prop. 2009/10:165 sid. 345".

  Med andra ord är det inte lika tydligt utskrivet i själva skollagen för förskolan att måltiderna behöver vara näringsriktiga. Med det sagt så är det ändå många förskolor som väljer att förhålla sig till Livsmedelsverkets rekommendationer och de nordiska näringsrekommendationerna när de planerar sina rätter och menyer.

  Det finns även ett stycke i våra råd som resonerar kring förskolans läroplan. Detta stycke är dock inte uppdaterat efter att förskolan fick en uppdaterad och reviderad läroplan 2018 (Lpfö 18). I den nuvarande läroplanen nämner man måltiderna under rubriken "Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande". Där står det följande: "När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande."

  I våra råd ger vi olika exempel på hur man kan åstadkomma hållbara och näringsriktiga livsmedelsval på förskolan. Om förskolan exempelvis väljer att servera 3 % mjölk eller använder grädde i matlagningen så går det att kompensera på andra sätt, genom att exempelvis dra ned på serverade charkprodukter, välja ett matfett med bättre fettkvalitet osv.

  Hur kan du ta frågan vidare?
  Eftersom detta rör en privat förskola så är mitt råd att du vänder dig till den enskilda förskolans förskolechef eller till förskolans ledning. Om detta är en åsikt och en fråga som flera av förskolans föräldrar är villig att driva och stå bakom så ökar såklart möjligheterna att bli lyssnade på.

  Lycka till!
  Vänliga hälsningar
  Ulrika B
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din e-postadress visas aldrig för andra, bara ditt namn om vi lägger ut ditt inlägg i forumet.