Näringspåståenden om barnmat

Hej,

Jag ringde nyss till upplysningen och blev ombedd att skriva ned min fråga som gäller näringspåståenden om barnmat. För att få använda ett näringspåstående krävs att kraven i bilagan till närings- och hälsopåståendeförordningen uppfylls. Vad gäller "källa till" vitaminer och mineraler så måste de uppfylla kraven på betydande mängd enligt bilaga XIII till Informationsförordningen. Beräkningen av betydande mängd utgår dock från referensintaget för vuxna. När det gäller barnmat regleras dock referensintaget i era föreskrifter SLVFS 1997:27 bilaga 5.

Min fråga är därför: När det gäller näringspåståenden på barnmatsförpackningar, ska man utgå från referensintaget i bilaga XIII till Informationsförordningen eller referensintaget i bilaga 5 till SLVFS 1997:27?

Sandra Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.