Till senaste kommentaren

När kommer nya gränsvärden för PFAS i dricksvatten?

Hej!
Jag representerar ett vattenreningsbolag och undrar när de nya gränsvärdena för PFAS kommer träda i kraft? Det har pratats om 1 januari 2023, men är detta spikat? När vet vi säkert?
Tack på förhand.
Kim

Kommentarer

 • Hej Kim!

  Livsmedelsverket föreslår ett nytt gränsvärde för fyra PFAS-ämnen i dricksvatten. Gränsvärdet finns, tillsammans med andra förändringar på dricksvattenområdet, i ett förslag till ny lagstiftning som föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Gränsvärdena för PFAS ska enligt förslaget tillämpas från 1 januari 2026. Föreskrifterna kommer att beslutas innan årsskiftet.

  Frågor och svar om nya dricksvattenföreskrifterna
  På Livsmedelsverkets webbplats finns vanliga frågor och svar om de kommande dricksvattenföreskrifterna. Där finns bland annat information om gränsvärdet för PFAS.
  Sandra

 • Hej! jag undrar om det förslag till gränsvärde för PFAS är samma som det som gick ut på remiss i maj i år? Om inte, vilket gränsvärde kommer det att bli? Är det Livsmedelsverket som hanterar remisserna och själva beslutar om ett nytt gränsvärde eller är det annan instans, regeringen? Kommer den nya lagstiftningen på plats 1 januari 2023?

  Vänliga hälsningar

  Kristina
 • Hej Kristina!

  Vilka gränsvärden som gäller för PFAS framgår av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:12) om dricksvatten. Det är samma gränsvärden som gick ut på remiss tidigare i våras. Livsmedelsverket har beaktat samtliga remissvar och har beslutat att det inte fanns anledning att göra ändringar i det förslag kring PFAS som remitterades. De nya dricksvattenföreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2023 och gränsvärdena för PFAS omfattas av en övergångsperiod och börjar gälla den 1 januari 2026.
  Sandra
 • Hej! Vad gäller under övergångsperioden avseende PFAS i dricksvatten?

  Jessica
 • Hej Jessica,

  Tack för frågan!

  Kravet på undersökning av PFAS ska börja tillämpas den 1 januari 2026. Innan dess finns inget krav på att verksamhetsutövare måste undersöka PFAS. Om det finns starka misstankar om att det kan finnas PFAS i vattnet är det förstås en god idé att undersöka redan innan dess, vattnet ska vara hälsosamt och rent och det är det inte om det innehåller höga halter PFAS.

  Vänligen,
  Paulina
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.