Mjölk som måltidsdryck i skolan

Forskning har visat att hög mjölk är skadlig för benen, leder till fler höftfrakturer i högre ålder och mer dödlighet, särskilt för kvinnor.
https://www.forskning.se/2024/03/05/syrad-mjolk-starker-benen/?utm_source=Ungapped&utm_medium=email&utm_campaign=20240306

Ändå serveras mjölk som måltidsdryck i skolmiljön ock rekommenderas även av livsmedelsverket.Jag undrar när livsmedelsverktet kommer med anpassade rekommendationer till skolan.

Vänligen,
Annika Elwert
Annika Elwert

Kommentarer

 • Hej,

  Tack för din fråga!
  Livsmedelsverkets kostråd samt Nationella riktlinjer för måltider i vård, skola och omsorg bygger på den samlade forskningen på nutritionsområdet, Nordiska näringsrekommendationer. Det är det vetenskapliga underlag som myndigheterna i Norden utgår ifrån när man tar fram nationella kostråd.
  För barn är mjölk och mejeriprodukter en viktig källa till kalcium och vitamin D, men som måltidsdryck rekommenderas i första hand vatten. Läs mer i våra Nationella riktlinjer för måltider i skolan.
  Emelie
 • Hej Annika,

  För att Livsmedelsverket ska uppdatera sina rekommendationer så tror jag det krävs att Sverige/Norden följer Kanadas exempel och exkluderar industri finansierad forskning som underlag när de tar fram kostråd. Där fanns det inte längre underlag för att motivera fördelar med att konsumera mjölk och mejeriprodukter förlorade sin status som egen matgrupp.

  Något som det inte finns någon vetenskaplig oenighet om, är att majoritet av människor som inte härstammar från Nordeuropa saknar mutationen som gör att att de flesta nordbor tolererar laktos även efter spädbarnsstadiet. Därför tycker jag mig se en tydlig vithetsnorm både hos livsmedelsverket och i de flesta skolor som väljer att inte servera alternativ mjölk trots mycket heterogena elevgrupper.

  Stina

  Stina
 • Hej Stina!

  Tack för din synpunkt! Som nämnt ovan bygger de svenska kostråden på Nordiska näringsrekommendationer, NNR 2023, som är den mest aktuella och heltäckande sammanställningen av forskning om mat och hälsa. På vår webbplats finns mer information om hur NNR tagits fram. Näringsrekommendationer (livsmedelsverket.se)

  Med NNR som bas utvecklar sedan de nordiska länderna nationella kostråd, nationella riktlinjer mm. Som nämnt ovan rekommenderar Livsmedelsverket vatten som måltidsdryck i första hand. Läs gärna mer i våra Nationella riktlinjer för måltider i skolan.
  Emelie

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din e-postadress visas aldrig för andra, bara ditt namn om vi lägger ut ditt inlägg i forumet.