Till senaste kommentaren

Får jag sälja så kallat mikrogrönt, i små mängder?

Hej!

Jag odlar mikrogrönt på hampamatta (ingen jord) och det är inte groddar, utan de är som småplantor.

Får jag som privatperson sälja mitt överskott utan att ha godkännande från er? Jag blir snurrig över allt och tänker att det är bäst att fråga er, så jag inte gör fel.
Annette

Kommentarer

 • Hej Anette,
  Ja du får sälja ditt överskott av microgrönt som privatperson ett par gånger per år, förutsatt att du försäkrat dig om att de produkter du säljer är säkra. Om du skulle vilja utöka din produktion kan du komma att behöva registreras som ett livsmedelsföretag i primärproduktionen hos länsstyrelsen.

  Vi har lite information om Groddar, skott och microgreens - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se), som kan vara till nytta då det för groddar finns en del särskilda krav.

  I vår broschyr, Försäljning av små mängder, hittar du information till livsmedelsföretag som säjer små mängder primärprodukter.

  För att räknas som ett livsmedelsföretag i primärproduktionen som odlar microgrönt har vi satt en gräns för registrering på minst 100 kvadratmeter.

  Tänk på att om du även odlar och säljer andra saker ska detta vägas ihop vid en registrering.

  Vänliga hälsningar


  Åsa LN
  (Uppdaterad )
 • Hej!

  Jag behöver hjälp med att utforma en provtagningsplan för mikrogrönt och tycker det är väldigt svårt att leta i all text. Finns det några bra checklistor?

  Med vänlig hälsning,
  Sara
  Sara
 • Hej Sara, det finns inga exakta krav för provtagning på microgrönt liknande de krav som finns på groddar där det finns uttryckt i lagstiftning. Vilka prover som man vill ta för att försäkra sig om att man har en säker produkt beror mycket på vilken produktion man har och hur stor den är.  
  Att ta prover på E-coli för att få en indikation på hygienkrav och på Salmonella pga. ev. kontamination via fröer, kan vara bra. Men hur ofta man ska ta prov och exakt vilka mikroorganismer man ska ta prover på är något som man som företagare själv måste bestämma. Generellt är det har vi sett färre utbrott på skott/microgrönt än på groddar där man äter fröerna också. Vi har inga checklistor för microgrönt och det finns inga exakta lagkrav i EU förordning 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier.

  Vänliga hälsningar


  Åsa LN
 • Hej

  var skickar en de proverna salmonella E-coli
  skall man även göra det på grönsaker ?
  Sten
 • Hej, prover för salmonella och E. coli görs på något av de privata labb som finns, en lista över dem kan du hitta i Utbrottshandboken på sidan 37.

  Livsmedelsverkets samarbetsrapport

  Vänliga hälsningar
  Åsa LN
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din e-postadress visas aldrig för andra, bara ditt namn om vi lägger ut ditt inlägg i forumet.