Till senaste kommentaren

Får jag sälja så kallat mikrogrönt, i små mängder?

Hej!

Jag odlar mikrogrönt på hampamatta (ingen jord) och det är inte groddar, utan de är som småplantor.

Får jag som privatperson sälja mitt överskott utan att ha godkännande från er? Jag blir snurrig över allt och tänker att det är bäst att fråga er, så jag inte gör fel.

Kommentarer

 • Hej Anette,
  Ja du får sälja ditt överskott av microgrönt som privatperson ett par gånger per år, förutsatt att du försäkrat dig om att de produkter du säljer är säkra. Om du skulle vilja utöka din produktion kan du komma att behöva registreras som ett livsmedelsföretag i primärproduktionen hos länsstyrelsen.

  Vi har lite information om Groddar, skott och microgreens - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se), som kan vara till nytta då det för groddar finns en del särskilda krav.

  I vår broschyr, Försäljning av små mängder, hittar du information till livsmedelsföretag som säjer små mängder primärprodukter.

  För att räknas som ett livsmedelsföretag i primärproduktionen som odlar microgrönt har vi satt en gräns för registrering på minst 100 kvadratmeter.

  Tänk på att om du även odlar och säljer andra saker ska detta vägas ihop vid en registrering.

  Vänliga hälsningar


  Åsa LN
  (Uppdaterad )
 • Hej!

  Jag behöver hjälp med att utforma en provtagningsplan för mikrogrönt och tycker det är väldigt svårt att leta i all text. Finns det några bra checklistor?

  Med vänlig hälsning,
  Sara
 • Hej Sara, det finns inga exakta krav för provtagning på microgrönt liknande de krav som finns på groddar där det finns uttryckt i lagstiftning. Vilka prover som man vill ta för att försäkra sig om att man har en säker produkt beror mycket på vilken produktion man har och hur stor den är.  
  Att ta prover på E-coli för att få en indikation på hygienkrav och på Salmonella pga. ev. kontamination via fröer, kan vara bra. Men hur ofta man ska ta prov och exakt vilka mikroorganismer man ska ta prover på är något som man som företagare själv måste bestämma. Generellt är det har vi sett färre utbrott på skott/microgrönt än på groddar där man äter fröerna också. Vi har inga checklistor för microgrönt och det finns inga exakta lagkrav i EU förordning 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier.

  Vänliga hälsningar


  Åsa LN
 • Hej

  var skickar en de proverna salmonella E-coli
  skall man även göra det på grönsaker ?
  Sten
 • Hej, prover för salmonella och E. coli görs på något av de privata labb som finns, en lista över dem kan du hitta i Utbrottshandboken på sidan 37.

  Livsmedelsverkets samarbetsrapport

  Vänliga hälsningar
  Åsa LN
  (Uppdaterad )
 • Hej

  jag ville klargöra en sak gällande mikrogrönt. Så är det tillåtet att sälja mikrogrönt hemifrån i sverige med en store produktion eller behöver man lokal upp till100 kvadratmeter bara för att sälja mikrogrönt?

  Jag tänkte inte sälja endast överskott av produkter men som en riktigt företag sälja mikrogrönt till lokala restauranger och därför undrar jag om det är acceptabelt med egen inomhus växthus? Samt måste jag registrera mig självklart
  Ramtin Hosseini
 • Hej Ramtin,
  Man får sälja microgrönt odlat hemma som privatperson, om det sker några gånger per år. Om du ska registrera dig hos länsstyrelsen eller inte beror alltså på hur mycket och hur ofta du odlar. Det kan också vara så att dina kunder vill att du ska vara registrerad som primärproducent innan de köper av dig. Det finns inget som hindrar dig från att registrera dig hos länsstyrelsen även om du inte skulle komma upp i de mängder där vi anser att man är ett livsmedelsföretag i primärproduktionen. Microgrönt kan ju produceras året runt och då får man titta på den totala produktionen och inte bara ytan som man har för sin odling. Om du är osäker kontakta länsstyrelsen och fråga dem och berätta hur mycket och hur ofta du tänkt odla microgrönt.

  Primärproduktion (livsmedelsverket.se)

  Exempel på livsmedelsföretag i primärproduktionen - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)

  Som en hos länsstyrelsen registrerat livsmedelsföretag får du sälja små mängder (vilket är mycket mer än vad man får som privatperson), mer information hittar du här:
  Försäljning av små mängder (livsmedelsverket.se)

  Om du tänkt vidareförädla din produkt på något sätt kan det vara så att den delen av din verksamhet kan behöva registreras hos kommunen.

  Lycka till med din odling!

  Vänliga hälsningar

  Åsa LN
 • Hej,
  Jag förstår, tack för informationen. Som du säger det är bättre om jag kontaktar länsstyrelsen eftersom som jag har planerat jag vill sälja till restauranger och företag och även privat kunder via e handel men produktionen ska vara hemma i en inomhus växthus så jag vill gärna kolla om det är möjligt att odla så jag får inga problem senare när jag har startat med allt. Måste jag kontakta kommunen också efter jag har registrerat mig hos länstyrelsen

  Med vänliga hälsningar
  Ramtin Hosseini
 • Hej igen Ramtin,
  Ja det är länsstyrelsens som du ska ha kontakt med. Som privatperson får du sälja exempelvis microgrönt ett par gånger per år men vill du sälja mer än så är det en registrering hos länsstyrelsen som gäller. Registreringen kostar ingenting hos länsstyrelsen och många restauranger vill att du ska vara registrerad så att de vet att du står under kontroll om du ska sälja till dem, även om de mängder du producerar skulle vara rätt små. En registrering som livsmedelsföretag hos kommunen behöver du bara om du vidareförädlar din produkt på något sätt eller säljer mer än små mängder primärprodukter direkt till konsument.

  Exempel på livsmedelsföretag i senare led - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)

  Så börja med att kontakta länsstyrelsen och diskutera med dem om eventuell registrering.

  Vänliga hälsningar

  Åsa LN
 • Hej
  Att odla ärtskott i jord som täcks med jord eller sand för att gro där jag skördar dem när de kommit upp lite längre än vad som är brukligt, är det samma hygienregler som vid odling av skott på brickor? Ärtskotten är mellan 10-20 cm långa och skärs av en bit över jorden. De ska säljas direkt till kund i en gårdsbutik.

  Helen
 • Hej Helen!
  Ja, du kan utgå från det. I tillägg ska man tänka på att jorden eller sanden inte kontaminerar skotten.

  Med vänliga hälsningar
  Lisa-Marie

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din e-postadress visas aldrig för andra, bara ditt namn om vi lägger ut ditt inlägg i forumet.