Till senaste kommentaren

Matsvinn, matavfall och FN:s hållbarhetsmål

Hej, här kommer två frågor.
 • Olika källor ger olika uppgifter om hur stort svinnet är per person och år. På Naturvårdsverkets hemsida står att 97 kg matavfall per person kastades år 2018, varav cirka hälften, 45 kg, utgjorde matsvinn. Vilken myndighets statistik är mest tillförlitlig?
 • I FN:s hållbarhetsmål om matsvinn, räknar FN då med matavfall eller är det svinnet som räknas? Vad är mängden som FN utgår ifrån 2015, som ska halveras till 2030?
Livsmedelsverket

Kommentarer


 • 1. I Sverige är det Naturvårdsverket som har ansvar för statistik över matavfall/livsmedelsavfall. Det är det totala matavfallet de tar fram statistik för, alltså både oundvikligt matavfall såsom skal, ben, kaffesump och onödigt matavfall (matsvinn). I vissa delar av livsmedelskedjan finns också information om hur stor del av matavfallet som själva matsvinnet utgör. Vartannat år publiceras en rapport och den senaste innehåller data från 2020 och publicerades 2022. Via vår sida Fakta om matsvinnsarbete når du Naturvårdsverket sida Statistik matavfall där du hittar information om siffror.

  2: Målet i Agenda 2030 syftar till att matavfallet ska minska. I Sverige har vi tolkat det som att matsvinnet ska halveras mätt i mängd matavfall. I Sverige har vi också ett nationellt etappmål sedan juni 2020.

  Basåret för att följa upp målet i Agenda 2030 är data från 2020. Även om målen antogs 2015. 


  Vänliga hälsningar
  Livsmedelsverket
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din e-postadress visas aldrig för andra, bara ditt namn om vi lägger ut ditt inlägg i forumet.