Till senaste kommentaren

Måste mängden sulfit anges på en produkt?

Hej!

Jag läser att man ska märka livsmedel som innehåller svaveldioxid och sulfit över 10 mg/liter, men räcker det att man skriver "innehåller sulfit" eller måste man uppge exakta mängden?

Kommentarer

 • Hej!

  Tack för din fråga. Allergenmärkningen gäller svaveldioxid och sulfit när dessa är tillsatta i livsmedel och den totala koncentrationen, inklusive den mängd som eventuellt ingår naturligt, är högre än 10 mg/kg eller 10 mg/liter, uttryckt som SO2.

  För livsmedel med en ingrediensförteckning ska sulfit framhävas där och för de fåtal livsmedel där ingrediensförteckning inte krävs ska det anges att produkten innehåller sulfit. Det finns inte något krav på att allergener ska framhävas i märkningen av livsmedel som saknar ingrediensförteckning.

  Mängddeklaration för sulfit krävs inte som en del av allergenmärkningen. Läs gärna mer om allergenmärkning på vår fördjupande webbplats - Kontrollwiki.

  Vänliga hälsningar,
  Martina
 • Hej!

  Fråga gällande märkning av sulfit/svaveldioxid som allergen. I text ovan skriver ni att "Allergenmärkningen gäller svaveldioxid och sulfit när dessa är tillsatta i livsmedel" men på SLV:s sida om "svaveldioxid och sulfit" står det: "Märkning
  Svaveldioxid och sulfit tillsatta i livsmedel och i koncentrationer totalt över 10 mg/kg eller 10 mg/liter uttryckt som svaveldioxid ska alltid deklareras. I totalhalten ska både den tillsatta mängden och den eventuellt naturligt förekommande mängden ingå. Reglerna finns i Informationsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011)."
  https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/produktion-av-livsmedel/allergener/svaveldioxid-och-sulfit

  Vilket gäller vid allergenmärkning av sulfit/svaveldioxid: är det enbart det tillsatta eller inkl. det naturliga?

  Tack på förhand,

  Mvh
 • Hej Jessica!

  När sulfit eller svaveldioxid ingår som ingrediens ska du beräkna totalinnehållet sulfit eller svaveldioxid i produkten och utifrån detta bedöma om den ska märkas ut som en allergen utifrån bilaga II i Informationsförordningen. I din beräkning ingår då alltså både tillsatt och naturligt förekommande sulfit/svaveldioxid.

  Vänligen,
  Martina
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.