Märkning antibiotikafri lax

Får en vara märkas med att den inte innehåller antibiotika? I det här fallet, lax.
Ingela Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej!

    För att använda ett så kallat fri-från påstående måste det vara relevant. Det innebär alltså att alla andra motsvarande produkter ska innehålla antibiotika för att man ska få påstå att just denna lax är fri-från ämnet. När det gäller fisk är inte antibiotikaanvändningen ett stort problem. Det är oerhört sällan vi hittar spår av antibiotika vid våra provtagningar. I de fall vi hittat spår har halterna legat långt under gränsvärdena. Därför är inte påståendet relevant och får inte användas.

    Svaret kvalitetsgranskat 23 januari 2019.
    Mikaela
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.