Till senaste kommentaren

Livsmedel som inte är färdigförpackade

Enligt 9 § 2 st. LIVSFS 2014:4 under rubriken "Livsmedel som inte är färdigförpackade" anges att uppgifter i artikel 9.1b och e–k i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 (däribland datum för minsta hållbarhet eller sista förbrukningsdag (punkten f) ) ska lämnas på begäran för livsmedel som erbjuds till försäljning och är färdigförpackade för direkt försäljning. Vilken typ av livsmedel/försäljning är det som avses här? Skulle ett sådant undantag från datummärkningen kunna gälla till exempel en person som står och säljer färdigförpackade livsmedelsprodukter på marknader?
M

Kommentarer

  • Hej M,

    Avgörande för att livsmedel ska omfattas av den här kategorin är att kunden har möjlighet till direkt personlig kontakt med personal som kan ge den obligatoriska livsmedelsinformationen i en eller annan form. Livsmedlet behöver inte nödvändigtvis vara förpackat samma dag och inte heller på försäljningsstället. Under vissa förutsättningar skulle alltså ett livsmedel som säljs på marknader kunna tillhöra den här kategorin.

    Vi vägleder om färdigförpackade livsmedel för direkt försäljning på Kontrollwiki - vår webbplats för fördjupning.

    Välkommen att i fortsättningen ställa dina frågor om kontroll på Livsteck.net. Frågor och svar (livsmedelsverket.se)
    Helena A

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din e-postadress visas aldrig för andra, bara ditt namn om vi lägger ut ditt inlägg i forumet.