Till senaste kommentaren

Läkarintyg vid specialkost som inte handlar om allergi

Hej!

Min son har en diagnos inom autismspektrum. Jag upplever att sonen mår mycket bättre när han utesluter exempelvis gluten och mjölk samt om vi undviker mat som innehåller ett par specifika tillsatser, t.ex. glutamat, särskilda färgämnen och vissa smakämnen. Jag har även hört många andra föräldrar som sagt att deras barn med neuropsykiatriska funktionshinder mår bättre, sover bättre, har bättre ögon kontakt, etc., när de äter gluten-, mjölk-och tillsatsfri kost. Jag vill helst att han fortsätter äta denna typ av mat som vi upplever att han mår bäst av.

Min fråga handlar om läkarintyg för att få specialkost i förskolan. Rektorn på barnets förskola har sagt att man vill se ett läkarintyg som visar att sonen har en mat allergi eller intolerans för att han ska få mjölk-, gluten- och tillsatsfri mat. Men våra önskemål baseras ju inte på en allergi där immunförsvaret är involverat utan på att vi upplever att han mår mycket bättre av detta. Enligt mig som förälder är han ”överkänslig” mot sådan mat.

I Livsmedelsverkets råd Bra måltider i förskolan, sida 38 står det att ”Förskolan måste inte begära in läkarintyg för samtliga specialkoster, men det kan vara ett sätt att avgöra om specialkosten är medicinskt befogad.”
Hur ska jag tolka det som förälder? Kan jag begära att sonen ska få mjölk- och glutenfri kost, även om läkarintyg saknas?

Tacksam för svar

Livsmedelsverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer


 • Hej,
  Vi ska försöka ge en bild av hur det ser ut.

  Vetenskapligt stöd
  Även om det finns många teorier och upplevda effekter, saknas idag tillräcklig forskning och vetenskapligt stöd för att ge generella rekommendationer om att viss mat (såsom mjölk och gluteninnehållande livsmedel) försämrar funktionen för barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder. Det är Socialstyrelsen och SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering som ansvarar för sådana typer av rekommendationer.

  I och med att dessa underlag idag saknas så är det upp till kommunen och förskolan att avgöra hur långt man har möjlighet att tillmötesgå denna typ av anpassningar.
  Att plocka bort hela livsmedelsgrupper ur kosten kan bland annat medföra att man inte får i sig tillräckligt av alla näringsämnen. Bäst är ofta att få hjälp av en dietist inom hälso- och sjukvården.

  Säker mat
  Utifrån livsmedelslagstiftningen måste förskolan servera mat som är säker för alla barn att äta av. Det vill säga att barnen inte blir sjuka av maten. Därför är anpassad mat för barn med allergi och överkänslighet högt prioriterad eftersom fel mat till dessa barn kan leda till allvarliga reaktioner och i värsta fall dödsfall.

  Kommunen avgör
  Olika typer av specialkoster medför naturligtvis merkostnader och merarbete för köken. Under de senaste åren har andelen begärda specialkoster ökat enormt i många av landets kommuner. Därför är det många kommuner som endast erbjuder specialkost till dem som blir direkt sjuka av fel mat.

  Köken måste inte enligt lag begära in läkarintyg, men samtidigt kan det vara ett viktigt sätt för köket att förstå bakgrunden till specialkosten. Många allergier växer också bort och därför behöver köken ha rutiner för att uppdatera informationen så att livsmedel inte utesluts i onödan. Det är kommunen som bestämmer hur dessa rutiner ska se ut, dvs. om man begär intyg eller inte.

  Läs gärna mer här:
  Specialkost och anpassade måltider i vård, skola och omsorg (livsmedelsverket.se)

  Vänliga hälsningar
  Livsmedelsverket

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din e-postadress visas aldrig för andra, bara ditt namn om vi lägger ut ditt inlägg i forumet.