Till senaste kommentaren

Kan vi använda vinylhandskar i köket?

Vi använder idag handskar av nitril i produktionsköken. Vi ser att det eventuellt kan bli brist på dessa. Är det godkänt att använda vinylhandskar i produktionsköken istället?
Ingrid

Kommentarer

 • Hej!

  För att veta om de handskar ni vill köpa in är lämpade att använda i kontakt med livsmedel behöver ni se på märkningen alternativt, om ni som företag köper direkt från leverantör, annan information från leverantören som säkerställer detta. För produkter som saluförs i detaljhandeln ska det av märkningen framgå om de kan användas i kontakt med livsmedel. Detta kan klargöras genom att produkten märks med orden ”för kontakt med livsmedel” eller symbolen ”glas gaffel”.

  Beroende på vad produkten ska användas till kan det finnas behov av särskilda anvisningar som användaren behöver känna till för att användningen skall ske på ett säkert och lämpligt sätt. Till exempel om handskarna inte är avsedda för hantering av feta livsmedel eller liknande så ska det framgå av märkning eller annan medföljande information.

  Mer information om bland annat märkning av material i kontakt med livsmedel samt lagstiftning kring detta finns på Livsmedelsverkets hemsida.

  Vad säger lagstiftningen?

  Alla material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel måste uppfylla kraven i EU-förordning 2019/935 . Är det material gjort av plast ska det dessutom uppfylla den så kallade plastförordningen EU-förordning 10/2011 . I plastförordningen finns detaljerade krav på vilka ämnen som får ingå i materialet samt vilka migrationsundersökningar som ska göras.

  Det finns flera parametrar som avgör om ett material är lämpligt att komma i kontakt med livsmedel eller inte. Det kan också behöva göras särskilda tester om materialet ska användas för exempelvis feta livsmedel.

  Vänliga hälsningar,


  Sara
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.