Jobba som livsmedelsinspektör

Hej! Jag har funderat ett tag på att jobba som livsmedelsinspektör och har kollat runt olika jobb ofta kräver någon form av högskoleutbildning. Går det inte att bli livsmedelsinspektör via just arbetslivserfarenhet inom livsmedelsindustrin?

Kommentarer

 • Hej Oscar,

  Vad roligt att du är intresserad av livsmedelskontroll! Detta svar kommer handla om offentlig livsmedelskontroll, det vill säga kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen som görs av offentliga myndigheter. Det kan exempelvis vara Livsmedelsverket, kommuner eller länsstyrelser.

  Kompetenskrav för livsmedelsinspektörer
  Det finns vissa krav på den kunskap en person behöver ha för att arbeta som livsmedelsinspektör, dessa finns i bilaga II i förordning (EU) nr 2017/625 . Det står dock inte hur man ska ha fått kunskapen, det viktiga är att man har den.

  Livsmedelskontroll är myndighetsutövning, varför också kunskaper i juridik och förvaltningsrätt är viktigt.

  Ettåriga och tvååriga påbyggnadsutbildningar finns för miljö- och hälsoskydd
  Vi känner inte till någon påbyggnadsutbildning som är renodlad för livsmedelsinspektörsyrket. Det finns några ettåriga påbyggnadsutbildningar för miljö- och hälsoskyddsområdet. I dessa är livsmedel en mindre del. Exempel på lärosäten med sådana utbildningar är Lunds Universitet och Göteborgs universitet. På antagning.se kan du läsa mer om de här utbildningarna samt söka efter eventuellt flera.

  Det finns även tvååriga påbyggnadsutbildningar för miljö- och hälsoskyddsområdet, dessa erbjuds av några fler lärosäten. Ett alternativ kan vara att söka enskilda kurser, och på så sätt få ihop den utbildning en behöver.

  Vänligen,
  Paulina
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.