Ingredienslista berikat livsmedel

Är det ok att deklarera vitaminer och mineraler som grupper i ingredienslistan på livsmedel som är berikade med flera olika vitaminer och/eller mineraler, t.ex. vitaminer (vitamin A, vitamin E, folsyra...)? Vad är Livsmedelsverkets tolkning?

Kommentarer

  • Hej,

    det finns ingen kategoribeteckning som heter vitaminer. Vitaminer kan därmed inte slås ihop och deklareras tillsammans. Jämför med listan över kategoribeteckningar i del B, bilaga VII till informationsförordningen (EU) nr 1169/2011.

    Det finns bara ett undantag när ingredienser ingår i halter under 2 %. Det undantaget gäller att ingredienserna får anges i annan ordning efter de övriga ingredienserna.

    I övriga fall ska vitaminerna anges på den plats i ingrediensförteckningen där de hamnar utifrån deras vikt vid framställningen.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.