Till senaste kommentaren

Hur jobbar livsmedelsverket för att minska matsvinn?

Hur arbetar livsmedelsverket för att minska matsvinn? Finns det grupper nationell eller internationellt som livsmedelsverket aktivt deltar i för att minska att fullt duglig mat slängs? Om de finns vilka är grupperna? Går det kontakta en sådan grupp? Deltar livsmedelsverket på EU-nivå på något sätt och hur? Vilka projekt eller typer av lösningar jobbar dom med?

Kommentarer

 • Hej Erik!

  Tack för din fråga!

  Livsmedelsverket jobbar aktivt för minskat matsvinn, dels med andra myndigheter, inom EU och med livsmedelsbranschen i Sverige. Livsmedelsverket har just nu ett regeringsuppdrag för minskat matsvinn som vi genomför tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket. Det sträcker sig över 2019-2025.

  Under det förra regeringsuppdraget 2017-2019 togs en handlingsplan med namnet "fler gör mer" fram för visa på vilka konkreta åtgärder som behöver genomföras för att minska matsvinnet. Du kan läsa mer om den här: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/matsvinn/rapporter-och-publikationer

  Här kan du också läsa mer om det arbete som bedrivs, här finns också Nordiskt arbete och information om det arbete som sker på EU-nivå. 

  https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/matsvinn/fakta

  Det finns också ett nätverk "SAMMA" där livsmedelsbranschen mötes kring dessa frågor. Här kan du läsa mer om det. 

  https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/samarbeten/samarbeten-for-minskat-matsvinn

  I mitten av mars startade också den frivilliga överenskommelsen med namnet "samarbete för minskat matsvinn". Kansliet drivs av IVL, Svenska Miljöinstitutet AB och detta samarbete är en viktig nyckelfråga i handlingsplanen för minskat matsvinn. Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket jobbar i nära dialog och delta i både styrgrupp och arbetsgrupper. Här kan du läsa mer.

  https://www.ivl.se/sams

  Med vänlig hälsning
  Karin F

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din e-postadress visas aldrig för andra, bara ditt namn om vi lägger ut ditt inlägg i forumet.