Till senaste kommentaren

Hur jobbar livsmedelsverket för att minska matsvinn?

Hur arbetar livsmedelsverket för att minska matsvinn? Finns det grupper nationell eller internationellt som livsmedelsverket aktivt deltar i för att minska att fullt duglig mat slängs? Om de finns vilka är grupperna? Går det kontakta en sådan grupp? Deltar livsmedelsverket på EU-nivå på något sätt och hur? Vilka projekt eller typer av lösningar jobbar dom med?

Kommentarer

 • Fråga oss; Hur jobbar livsmedelsverket för att minska matsvinn?
  Hej Erik!

  Tack för din fråga!

  Livsmedelsverket jobbar aktivt för minskat matsvinn, dels med andra myndigheter, inom EU och med livsmedelsbranschen i Sverige. Livsmedelsverket har just nu ett regeringsuppdrag för minskat matsvinn som vi genomför tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket. Det sträcker sig över 2019-2025.

  Fler gör mer - handlingsplan
  Under det förra regeringsuppdraget 2017-2019 togs en handlingsplan med namnet "fler gör mer" fram för visa på vilka konkreta åtgärder som behöver genomföras för att minska matsvinnet. Du kan läsa mer om den här. 

  Här kan du också läsa mer om det arbete som bedrivs, här finns också Nordiskt arbete och information om det arbete som sker på EU-nivå.

  Nätverket "SAMMA"
  Det finns också ett nätverk "SAMMA" där livsmedelsbranschen mötes kring dessa frågor. Här kan du läsa mer om det.

  Frivillig överenskommelse
  I mitten av mars startade också den frivilliga överenskommelsen med namnet "samarbete för minskat matsvinn". Kansliet drivs av IVL, Svenska Miljöinstitutet AB och detta samarbete är en viktig nyckelfråga i handlingsplanen för minskat matsvinn. Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket jobbar i nära dialog och delta i både styrgrupp och arbetsgrupper. Här kan du läsa mer.


  Karin F

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din e-postadress visas aldrig för andra, bara ditt namn om vi lägger ut ditt inlägg i forumet.