Hur blir man livsmedelsinspektör?

Hej,

Jag skulle vilja jobba som livsmedelsinspektör. Vet ni vilket lärosäte som har korta utbildningar, helst på distans, för den som vill bli just livsmedelsinspektör?
Livsmedelsverket Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!

  Vad roligt att du är intresserad av livsmedelskontroll! Detta svar kommer handla om offentlig livsmedelskontroll, det vill säga kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen som görs av offentliga myndigheter. Det kan exempelvis vara Livsmedelsverket, kommuner eller länsstyrelser.

  Ettåriga och tvååriga påbyggnadsutbildningar finns för miljö- och hälsoskydd
  Vi känner inte till någon påbyggnadsutbildning som är renodlad för livsmedelsinspektörsyrket. Det finns några ettåriga påbyggnadsutbildningar för miljö- och hälsoskyddsområdet. I dessa är livsmedel en mindre del. Exempel på lärosäten med sådana utbildningar är Lunds Universitet och Göteborgs universitet. På antagning.se kan du läsa mer om de här utbildningarna samt söka efter eventuellt flera.

  Det finns även tvååriga påbyggnadsutbildningar för miljö- och hälsoskyddsområdet, dessa erbjuds av några fler lärosäten. Ett alternativ kan vara att söka enskilda kurser, och på så sätt få ihop den utbildning en behöver.

  Kompetenskrav för livsmedelsinspektörer
  När du väljer utbildning kan det vara bra att jämföra utbildningens innehåll med de områden som kontrollpersonal (inspektörer) ska ha tillräcklig kunskap inom. Dessa anges i bilaga II i förordning (EU) nr 2017/625 . Livsmedelskontroll är myndighetsutövning, varför också kunskaper i juridik och förvaltningsrätt är viktigt.

  Vänligen,
  Livsmedelsverket
 • Hej.
  Svaret ovan är således felaktigt.
  Det finns ingen speciell utbildning för att arbeta som inspektör.
  Du kan vara livsmedelsagronom, veterinär, konstekonom ect. Sen är det upp till den nämnd som beslutar om delegation som skall bedöma om kunskaperna är adekvata för uppdraget. Något utbildningskrav finns således inte. Det finns även kommuner där personer som varit bespisningspersonal och betongarbetare som genomför myndighetstillsyn.
  Fabian
 • Hej Fabian,

  Som vi skrivit finns det ingen renodlad utbildning för att bli inspektör som vi känner till. Däremot finns det krav i lagstiftningen på den kompetens som ska finnas hos kontrollmyndigheten, vilken oftast är den kommunala nämnden. Det blir då, precis som du säger, upp till kontrollmyndigheten att bedöma och försäkra sig om att deras kontrollpersonal har den kompetens som behövs för jobbet.

  Ha en fin dag!

  Vänligen,
  Paulina
 • Varför vill ni som myndighet inte lyfta fram i det offentliga att det finns personer anställda i landet som inte bestitter adekvat utbildning? Är det något ni vill undanhålla konsumenterna för att inge en falsk tygghet?
  Fabian
 • Hej Fabian!

  Tack för dina synpunkter. Som min kollega redan skrivit är det hos kommunerna den ansvariga nämnden som måste bedöma och säkerställa att deras kontrollpersonal har tillräcklig kompetens för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

  Den frågeställning som inleder denna tråd handlar om förslag på korta utbildningar för att kunna söka jobb som livsmedelsinspektör. Det finns inget som säger att man inte kan nå motsvarande kompetens genom exempelvis en veterinär-, kostvetar- eller agronomutbildning som du nämner, men dessa utbildningar är längre och därför inte vad trådskapare efterfrågade. Det finns som du säger även personer som saknar akademisk utbildning men har annan arbetslivserfarenhet som bedöms som motsvarande som arbetar som livsmedelsinspektörer.

  Med vänlig hälsning,
  Martina

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din e-postadress visas aldrig för andra, bara ditt namn om vi lägger ut ditt inlägg i forumet.