Till senaste kommentaren

Hur påverkar att äta kött miljön och hälsan

Hej
Hur påverkar mitt val av att äta kött flera gånger i veckan min hälsa och miljön?

Mvh, Chris

Kommentarer

 • Hej Chris,

  tack för din fråga.

  Köttets miljöpåverkan är stor och omfattar både klimat, övergödning och den biologiska mångfalden. Genom att ändra våra matvanor så att vi äter mindre kött kan vi till exempel minska utsläppen av växthusgaser - koldioxid, metan, lustgas och minska övergödningen. Samtidigt kan det vara bra för miljön att producera en del kött. Det kan öka variationen i landskapet och den biologiska mångfalden. På vår sida om miljösmart mat finns mer information om köttets miljöpåverkan.

  Kött är livsmedel som är rika på protein och mineraler, men konsumtion av rött kött och chark är förknippat med en högre risk för vissa cancerformer samt risk för hjärt- och kärlsjukdom. Ät mindre rött kött och chark, inte mer än 500 gram i veckan. Enligt Nordiska näringsrekommendationerna främjas hälsan av en kost som består av till stor del grönsaker, baljväxter, fullkorn, vegetabiliska oljor, fisk och skaldjur samt frukt och bär medan en kost med t.ex. mycket rött kött och chark, salt, mättade fetter och socker kan leda till ohälsa. Du kan läsa mer om matvanor och påverkan på hälsan här.

  Det är således bra att äta mindre kött både för hälsan och för miljön.

  Allt gott,
  Irene
  (Uppdaterad )
 • Hej,

  1. Svenskt kött skriver så här om metan. Håller Livsmedelsverket med?

  Metan från djur som idisslar bryts ned efter ungefär 10 år, vilket innebär att metanet på sikt inte bidrar till en ökande växthuseffekt så länge utsläppen inte ökar. Detta fastställer också IPCC i den senaste rapporten (kap 7). Till skillnad från koldioxidutsläppen från fossila källor, som användningen av kol, olja och gas, är djuren en del i det naturliga kol-kretsloppet.

  Svenskt kött skriver även: "Betesdjur och vallodling fångar koldioxid"

  Länk till deras sida om kött och miljö: Köttets klimatpåverkan | Svenskt Kött (svensktkott.se)

  2. Ni skriver att om man minskar på köttet minskar övergödningen. Övergödning sker även när man odlar spannmål, eller hur?
  Jan Andersson
 • Hej Jan,

  tack för dina frågor.

  Det stämmer att metan bryts ner efter ungefär 10 år, vilket innebär att om antalet idisslare inte ändras så ändras inte metangasutsläppen. Idag står fodersmältningen för en stor andel av livsmedelssystemets växthusgasutsläpp, och minskade utsläpp av metan skulle leda till en temperatursänkning (och ökade till en temperaturökning). Djurproduktionen står för nästan 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Att minska metangasutsläppen är en effektiv strategi för att minska klimatpåverkan från maten.

  Kolinlagring sker om marken inte är mättad på kol och sker både inom djurhushållning men även annat jordbruk. Inom jordbruket behöver olika åtgärder göras för att minska klimatpåverkan från matproduktionen och ökad kolinlagring i marken är en åtgärd. Kolinlagring kan sannolikt inte kompensera för de stora utsläppen som orsakas av djurhushållning (både från fodersmältningen och annat, som t.ex. produktion av foder). Du kan läsa mer på vår sida om miljösmarta matval - kött och chark samt i publikationen från Sveriges lantbruksuniversitet om kor och klimat.

  Övergödning beror på att växtnäringsämnena kväve och fosfor läcker ut i naturen och detta läckage orsakas delvis av jordbruket. Kött- och mjölkproduktion kräver högre insatser och ger större växtnäringsförluster per kilo producerat livsmedel än växtproduktion. Läckage sker av olika orsaker, men en orsak till att kött och mjölk har större växtnäringsförluster per kilo livsmedel är att för varje kilo behöver även en viss mängd foder (bland annat spannmål) produceras. Du kan läsa mer om övergödning på Jordbruksverkets webbsidor.

  Allt gott,
  Irene

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din e-postadress visas aldrig för andra, bara ditt namn om vi lägger ut ditt inlägg i forumet.