Till senaste kommentaren

Får kommunala verksamheter skänka eller ta emot bortskänkt mat?

Får kommunala verksamheter sälja överbliven mat, skänka
mat till välgörenhet eller själva ta emot livsmedel som skänks?


Livsmedelsverket

Kommentarer

 • Maten måste vara säker
  Oavsett om mat ska säljas eller skänkas bort, måste det säkerställas att den är tjänlig. Om maten hanterats och förvarats på ett bra sätt så kan den skänkas så länge den inte har passerat sista-förbrukningsdag och är säker.
  Ett sätt att avgöra om maten är säker kan vara att titta och lukta, den ska se bra ut och lukta bra.

  Den kommunala verksamhet som tar emot mat har samma ansvar att se till att den mat man använder i verksamheten är säker, oavsett om man har fått eller köpt varorna. Om livsmedel är nära bäst-före-datum måste det hanteras utifrån det.

  Hur är det med mat vars sista förbrukningsdag har passerat?
  Livsmedel som passerat sista-förbrukningsdag får varken säljas eller skänkas bort.

  Behöver hanteringen anmälas någonstans?
  Börjar en kommunal verksamhet sälja eller skänka mat ska de också tänka på att det innebär en förändring i verksamheten, vilket betyder att kommunens livsmedelskontroll behöver informeras.

  Hur är det med konkurrensen?
  Det är möjligt för kommunala verksamheter att sälja överbliven mat, exempelvis till föräldrar och lärare, som ett led i arbetet för att minska matsvinnet. Kommunen ansvarar då för att en sådan säljverksamhet inte kommer i konflikt med konkurrens- och upphandlingsregler. Vill man skänka mat gäller samma sak – kommunen ansvarar för att inte störa marknaden ur ett konkurrensperspektiv eller gå emot de upphandlingsavtal som kan finnas.
  Läs mer om konkurrensregler på Konkurrensverkets webbplats.
  Livsmedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.