Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Får det heta smördeg, även om den inte innehåller något smör?

Hur kommer det sig att smördeg inte behöver innehålla smör?
Livsmedelsverket Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer  • När man pratar om smördeg, är det degens egenskaper man menar. Smördeg har i Sverige traditionellt tillverkats även av annat fett än smör, det finns bevis på detta i receptböcker från första halvan av 1900-talet. Anledningen var dels att få en mer lätthanterlig produkt, dels att mjölkfett periodvis varit en bristvara.

    Mot bakgrund av att även margarin använts för att göra smördeg i Sverige, ansökte vi i samband med medlemskapet i EG år 1995 om ett undantag från den aktuella EU-lagstiftningen för att "smördeg" även utan smör ska få säljas i Sverige. (Enligt EU-lagstiftningen är bl.a. termerna smör, ost och yoghurt annars tillåtna att användas endast för mjölkprodukter.)
    Av bilaga I till EU-kommissionens beslut 2010/791/EU framgår de undantag som beviljats för Sverige och andra medlemsstater.

    Svaret kvalitetsgranskat 23 januari 2019.
    Livsmedelsverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.