Till senaste kommentaren

Får det heta smördeg, även om den inte innehåller något smör?

Hur kommer det sig att smördeg inte behöver innehålla smör?
Livsmedelsverket Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer  • När man pratar om smördeg, är det degens egenskaper man menar. Smördeg har i Sverige traditionellt tillverkats även av annat fett än smör, det finns bevis på detta i receptböcker från första halvan av 1900-talet. Anledningen var dels att få en mer lätthanterlig produkt, dels att mjölkfett periodvis varit en bristvara.

    Mot bakgrund av att även margarin använts för att göra smördeg i Sverige, ansökte vi i samband med medlemskapet i EG år 1995 om ett undantag från den aktuella EU-lagstiftningen för att "smördeg" även utan smör ska få säljas i Sverige. (Enligt EU-lagstiftningen är bl.a. termerna smör, ost och yoghurt annars tillåtna att användas endast för mjölkprodukter.)
    Av bilaga I till EU-kommissionens beslut 2010/791/EU framgår de undantag som beviljats för Sverige och andra medlemsstater.

    Svaret kvalitetsgranskat 23 januari 2019.
    Livsmedelsverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.