EU-definition av fullkorn, finns det?

Hej
I LIVSFS 2015:1 finns en definition av fullkorn som är "hela kärnan av spannmål (frövita, grodd och kli); kärnan får vara mald, krossad eller liknande men beståndsdelarna ska ingå i sina ursprungliga proportioner för respektive spannmålsslag". Eftersom dessa föreskrifter är nationella undrar jag om det finns gemensamma EU-regler för fullkorn reglerat någonstans eller om andra medlemsstater kan ha gjort andra tolkningar.
Martina Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.