Till senaste kommentaren

EU-definition av fullkorn, finns det?

Hej
I LIVSFS 2015:1 finns en definition av fullkorn som är "hela kärnan av spannmål (frövita, grodd och kli); kärnan får vara mald, krossad eller liknande men beståndsdelarna ska ingå i sina ursprungliga proportioner för respektive spannmålsslag". Eftersom dessa föreskrifter är nationella undrar jag om det finns gemensamma EU-regler för fullkorn reglerat någonstans eller om andra medlemsstater kan ha gjort andra tolkningar.

Kommentarer

  • Hej,

    Det finns inga EU-gemensamma regler för fullkorn. Precis som du skriver så har vi nationellt en definition i Nyckelhålsreglerna.

    Vänliga hälsningar,


    Ingrid L
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.