Till senaste kommentaren

Vem kontrollerar halten etoxikin i odlad lax?

Det finns tester från 2017 som visar på 20 ggr för hög halt etoxikin i odlad lax jämfört med gränsvärdet för kött (då det ju inte finns något för fisk). Har läst på livsmedelsverkets hemsida att sedan Mars 2020 är det ej tillåtet att tillsätta etoxikin i fiskfodret och då ska det heller ej vara ett ämne som kan påträffas i fisken. Hur ser det ut med detta, är halterna av etoxikin fortfarande väldigt höga i odlad lax eller finns det några nya tester som visar på lägre halter? Är det då ni som utför dessa tester och vart kan man i så fall hitta dem?
louise

Kommentarer

 • Hej Louise,

  Vi provtar fisk som odlas i Sverige för analys inom restsubstanskontrollen och där ingår etoxikin som en av parametrarna vi tittar på. Vi har provtagit fisk och analyserat för etoxikin både tidigare år och efter att förbudet trädde i kraft. Vi har tidigare år hittat etoxikin men för år 2020 gjordes inga fynd av etoxikin.

  Resultaten för den så kallade restsubstanskontrollen går att ta del av genom att titta i den rapport som släpps av EFSA varje år (den senaste rapporten hittar du här). Den sammanfattar alla resultat från hela EU. Du kan också hitta individuella dataset genom att klicka här.

  Vänligen,
  Paulina
  (Uppdaterad )
 • Tack för svar. Ser att det står odlad fisk i Sverige, provtar ni även laxen som odlas i Norge? Alltså 2020 gjordes inga fynd av etoxikin i norsk odlad lax?
  Louise
 • Hej Louise,

  Vi provtar endast fisk som odlas i Sverige, inte fisk som odlats i annat land. Dock följer Norge samma regler som EU och de ska därför hålla koll på den fisk som odlas i deras land.

  Med vänliga hälsningar,

  Axel
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.