Till senaste kommentaren

Får man sälja en frysvara efter utgånget datum?

Hej!
Jag skulle vilja veta skillnaden på bäst före och sista förbrukningsdag.

Om det är så att man fryser ner tex en kaka som har ett bäst-före datum och sedan tar upp den efter att bäst-före datumet har gått ut, får den lov att säljas då?

Samma fråga gäller om varan har ett sista förbrukningsdatum.

Kommentarer

 • Hej Daniella

  Det finns en bra bild som illustrerar skillnaden på Bäst-före och sista förbrukningsdag.

  Det går oftast bra att frysa in varor med en vanlig frys. Tänk på att märkningen behöver kompletteras med förvaringsanvisning och nytt bäst före-datum.

  Det finns ytterligare regler om det är en kylvara som fryses in, eller om produkten klassas som djupfryst. Du kan läsa mer om det under avsnittet om Datummärkning på Kontrollwiki - våra sidor för fördjupad information.

  Får livsmedel säljas efter att bäst före-dag har passerat?
  Ja, man under dessa förutsättningar:
  Företagare får på eget ansvar sälja livsmedel efter att bäst före-dag har passerat om livsmedlet fortfarande är säkert. Gentemot konsument är det alltid säljaren som ansvarar för livsmedlet. Säljaren ska göra en bedömning av om livsmedlet kan säljas efter att bäst före-dag har passerat. Säljaren får aldrig släppa ut hälsofarliga eller otjänliga livsmedel på marknaden.

  Får livsmedel märkta med sista förbrukningsdag säljas då datumet passerat?
  Nej.
  Livsmedel som märkts med sista förbrukningsdag har vid förpackningstillfället bedömts bli skadligt för hälsan efter en viss tid och får därför inte säljas efter det datumet. Det gäller även om det inte konstateras i det enskilda fallet att livsmedlet verkligen är skadligt för hälsan.

  Med vänlig hälsning
  Anna
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.