Bomullshandskar livsmedel

Hej!

Stämmer det att det i dagsläget inte finns några godkända bomullshandskar för användning inom livsmedelsindustrin?

Kommentarer

 • Hej,
  Livsmedelsverket godkänner inga material avsedda att komma i kontakt med livsmedel, och vi har därmed ingen förteckning över vilka produkter som finns på marknaden för detta avseende.

  Om en handske är framtagen och avsedd att använda i kontakt med livsmedel ska det på något sätt framgå av märkningen eller i medföljande dokument till produkten. Vid behov ska det finnas särskilda anvisningar för hur materialet/produkten kan användas på ett säkert sätt. Som livsmedelsföretagare behöver man därför försäkra sig om att handsken är avsedd att kunna användas till just den typen av livsmedel man tänkt.

  Materialet/produkten ska uppfylla kraven i förordning (EG) nr 1935/2004. De allmänna kraven i denna är att materialet inte får överföra sina beståndsdelar till livsmedel i sådan omfattning att de kan
  • utgöra en fara för människors hälsa
  • medföra en oacceptabel förändring i livsmedlen eller
  • medföra en förändring av dess organoleptiska egenskaper.

  När det gäller den hygieniska aspekten ska alla föremål som kommer i kontakt med livsmedel ha en sådan konstruktion att risken för kontaminering av livsmedel minimeras. Se förordning (EG) nr 852/2004. Beroende på hur handskarna används måste man försäkra sig om att de hygieniska riskerna inte ökar med användandet. Felaktigt använda kan handskar öka risken för smittspridning.


  Christin
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.