Till senaste kommentaren

Passar bivaxdukar att förvara mat i?

Hej,
Jag tänkte försöka ta fram bivaxdukar, en plastfri men tät duk att förvara matvaror i. I dessa dukar finns vältvättat bomullstyg, bivax och lite ren kåda. Vad kan jag behöva tänka på gällande livsmedelshygien?

Med vänlig hälsning,

Kommentarer


 • Hej!
  Produkterna ska uppfylla kraven i förordning (EG) nr 1935/2004 samt förordning (EG) nr 2023/2006 om god tillverkningssed.

  I artikel 3 i den förstnämnda förordningen anges att materialet ska tillverkas i enlighet med god tillverkningssed så att de under normala eller förutsebara användningsförhållanden inte överför sina beståndsdelar till livsmedel i sådana kvantiteter som skulle kunna:
  a) utgöra en fara för människors hälsa,
  eller
  b) medföra en oacceptabel förändring av livsmedlens sammansättning,
  eller
  c) medföra en försämring av deras organoleptiska egenskaper.

  Det betyder alltså att du måste kunna visa att varken tyget eller bivaxet kan påverka livsmedlet det kommer i kontakt med så att livsmedlet kan utgöra en fara för människors hälsa. Tyg eller bivax får inte heller förändra livsmedlets sammansättning på ett negativt sätt eller försämra livsmedlets lukt eller smak (organoleptiska egenskaper).

  I punkt 1 står att material och produkter ska tillverkas enligt "god tillverkningssed", vad det innebär framgår av förordning (EG) nr 2023/2006. Du kan hitta den förordningen samt mer information om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats.

  Vänligen,
  Christin
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.