Till senaste kommentaren

Är livsmedelskontrollrapporten offentlig handling?

Kan man ta del av senaste livsmedelskontrollrapporten på en livsmedelsproducent och vem som var närvarande och ansvarig hos producenten?
Marie

Kommentarer

 • Hej Marie,

  Kontrollrapporter är i regel en allmän handling och alla har rätt att vända sig till en kontrollmyndighet för att ta del av allmänna handlingar.

  Flera myndigheter utför livsmedelskontroll
  De flesta livsmedelskontroller utförs av kommunerna. De kontrollerar bland annat restauranger, butiker, dricksvattenanläggningar med flera. Livsmedelsverket kontrollerar i princip alla anläggningar som hanterar animaliska livsmedel som levereras till andra livsmedelsföretag. Du kan läsa mer om fördelningen av offentlig livsmedelskontroll mellan de olika kontrollmyndigheterna på vår hemsida.

  Ta del av allmänna handlingar hos Livsmedelsverket
  Vi har information på vår hemsida om hur du kan ta del av allmänna handlingar från Livsmedelsverket. Om du är intresserad av kontrollrapporter från livsmedelsinspektioner som gjorts av en annan kontrollmyndighet så kan du vända dig till dem.

  Ha en fin eftermiddag!
  Paulina
 • Hej Marie!
  På campingplatser är det vanligt att dricksvatten hämtas genom en
  trädgårdensslang. Är det godkänt?
  Owe Sandström
 • Hej Owe!

  Material som kommer i kontakt med dricksvatten får inte avge ämnen som skulle kunna vara skadliga för hälsan. Felaktigt materialval kan leda till att dricksvattnet tillförs föroreningar som kan orsaka lukt, smak och korrosion samt stimulera mikrobiologisk tillväxt. Det är respektive verksamhetsutövares ansvar att se till att använda lämpligt material.

  Normalt sett bör en trädgårdsslang inte användas i kontakt med dricksvatten, men beroende på vad det handlar om för typ av slang så kan det finnas undantag från det. Om du har funderingar kring detta så rekommenderar jag att du tar kontakt med miljökontoret i den kommun där campingplatsen finns. De kan kontrollera hur det ser ut i det enskilda fallet.
  Sandra

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din e-postadress visas aldrig för andra, bara ditt namn om vi lägger ut ditt inlägg i forumet.