Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Anmälan av ”fri-från”-livsmedel

Jag har sett att det blir ett krav att företag måste anmäla ”fri-från”-livsmedel från och med 15 oktober 2018. Måste företag som redan anmält innan 2016 anmäla igen? Måste företag som gjort en frivillig anmälan mellan 2016 och 2018 anmäla igen?
Livsmedelsverket Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer


  • Kravet på anmälan gäller produkter som släpps ut på marknaden för första gången från och med 15 oktober 2018. Företag som redan säljer sina produkter före detta datum behöver inte anmäla. Anmälan ska göras av den livsmedelsföretagare i vars namn eller firmanamn livsmedlet säljs eller av den som importerar eller för in livsmedlet till Sverige.

    Anmälan behöver inte göras för ”fri från”-uppgifter på livsmedel för speciella medicinska ändamål, modersmjölksersättning och kompletta kostersättningar för viktkontroll med mycket lågt energiinnehåll (s.k. VLCD) då dessa omfattas av anmälnings- eller tillståndskrav enligt särskild lagstiftning.

    Se även information om anmälan på sidan om Glutenfria,
     laktosfria och andra "fri från"-livsmedel    Livsmedelsverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.